Categories
HỌC

Tổng hợp tiểu luận quản trị chất lượng cao học – Cô Ngô Thị Ánh

Đây là bộ tiểu luận giữa kỳ môn quản trị chất lượng do cô Ngô Thị Ánh dạy.

Lớp chúng tôi là lớp Đêm 3 khóa K22.

7,5 là điểm thấp nhất các tiểu luận này.

Để có điểm giữa kỳ tốt các bạn nên:

  1. Tiểu luận tốt: nộp bài đúng giờ, sớm thì tốt, bố cục rõ ràng.
  2. Thuyết trình tốt: Thuyết trình điều quan trọng là truyền đạt được ý tưởng và cách làm luận văn.
  3. Đi học đầy đủ: Yếu tố này khó, nhưng vì cô sẽ kiểm tra trong các bài học và đánh giá điểm quá trình. Vắng 1 buổi mà trúng kiểm tra thì trừ 1 điểm nhé.
  4. Làm bài tập tốt: Các bài tập tôi đã post và không có sự khác biệt lắm giữa các lớp, nhưng cũng nên tự tìm hiểu, môn này học rất hay.
  5. Năng động trong lớp: đây không phải là ý chính nhưng cũng 1 phần để các bạn kiểm tra lại kiến thức của mình với cô.

Đánh giá cá nhân: Thái độ tích cực môn này sẽ rất dễ.

Download toàn bộ tiểu luận quản trị chất lượng lớp cao học đêm 3 K22: Mirror 1Mirror 2