Categories
HỌC

Trắc nghiệm tính cách MBTI

Gần đây được học về cách tổ chức làm việc nhóm biết một công cụ để trắc nghiệm tính cách, từ đó phân phối công việc theo sở trường của từng người.

Bài này tôi note lại một số điều quan trọng về trắc nghiệm tính cách MBTI và liên quan đến làm việc nhóm thế nào.

Điều đầu tiên là trong một tổ chức hoạt động làm việc nhóm được chia làm 9 nhóm chức năng cụ thể như sau:

 

Vậy làm sao để biết sếp người vào vị trí nào?

Câu trả lời đó chính là trắc nghiệm MBTI là công cụ hỗ trợ điều này.

Trắc nghiệm MBTI phân con người thành 4 yếu tố để so sánh đó là: Con người, Thông Tin, Ra quyết định, Tổ chức công việc.

 

Con người: E (Extraversion) | I (Intraversion) – Hướng ngoại hay hướng nội

Thông tin: S (Sense) | N (iNtuitive) – Cảm xúc hay Trực giác

Ra quyết định: T (Thinking) | F (Feeling) – Lý trí hay Cảm xúc

Tổ chức công việc: J (Judging) | P (Perceiving) – Nguyên tắc hay Linh hoạt

Mỗi chữ cái không có cái nào đúng sai mà là đi tìm khả năng của mỗi người.

Trắc nghiệm MBTI thông thường có 70 câu hỏi, sau khi đánh giá xong sẽ có kết quả theo yếu tố trên bạn thiên về điều gì. ví dụ hướng nội hay hướng ngoại, thích hợp với công việc gì.

Để tham gia trắc nghiệm bạn có thể tham gia ở 1 trong các link sau:

Sau khi thực hiện bạn sẽ có kết quả gởi về và thử dò xem bạn có điểm mạnh nào.

 

Một số kết quả tham khác khác:

 

 

P/S: Bài này rất hay nếu cho con em mình trắc nghiệm tính cách để chọn ngành nghề hay lĩnh vực hoạt động sau này 🙂

Chúc thành công!

1 reply on “Trắc nghiệm tính cách MBTI”