Trường trực tuyến

Một sinh viên viết cho tôi: “Em hiện đang theo đuổi bằng khoa học máy tính từ một đại học trực tuyến. Trường hứa với em rằng em có thể học trong ba năm thay vì bốn năm và cho em học bổng nếu em đăng tuyển vào. Liệu em có khả năng có được việc làm tốt với bằng trực tuyến như với bằng từ trường chính qui không? Nếu em muốn theo đuổi bằng thạc sĩ ở đại học chính qui, liệu họ có chấp nhận bằng trực tuyến của em không?”

 

Đáp:  Các công ti có thể phản ứng khác nhau với bằng trực tuyến. Một số có lẽ không chú ý nhưng một số có thể coi nó là tiêu cực. Khái niệm đại học trực tuyến là tương đối mới và nhiều trường không có cùng danh tiếng như đại học chính qui. Ít nhất cũng chưa. Có vài đại học trực tuyến tốt nhưng nhiều đại học trực tuyến kém. Một số chỉ muốn tiền của bạn và không chăm nom liệu ban có thực sự học hay không, điều đó cho đại học trực tuyến hình ảnh rất xấu.  Tôi biết rằng nhiều công ti ưa thích đại học chính qui hơn đại học trực tuyến khi có nhiều sinh viên có bằng từ đại học chính qui tới xin vào làm cùng một việc làm, nó sẽ đặt sinh viên trực tuyến vào thế bất lợi. Có nhiều tin xấu về bằng trực tuyến liên quan tới gian lận, thuê ai đó học hộ họ, hay không đủ phẩm chất cho công việc cơ bản cho nên các công ti ngần ngại thuê sinh viên của các trường trực tuyến. Cùng điều này cũng xảy ra khi bạn xin vào học bằng chuyên sâu ở các trường chính qui, một số có thể chấp nhận bạn và một số có thể không chấp nhận. Nếu trường trực tuyến của bạn là trường được công nhận theo ABET, thì bạn có thể không gặp phải vấn đề khi xin vào chương trình chuyên sâu của đại học chính qui. Nếu nó KHÔNG phải là trường được công nhận thì bằng của bạn là vô giá trị.

Đọc thêm  Dạy và học

Tôi nghĩ bạn phải cẩn thận về việc chọn trường của bạn. Bạn cần làm thăm dò nào đó trước khi ra quyết định. Bạn cần biết nhiều hơn về trường bạn lập kế hoạch đăng tuyển và có nhận biết tốt hơn về kiểu việc làm mà sinh viên có được sau khi tốt nghiệp. Dù quyết định của bạn là bất kì cái gì, nhớ rằng đó là tiền của bạn, tương lai của bạn, nghề nghiệp của bạn mà chung cuộc bạn chọn. Sai lầm số một mà sinh viên đại học mắc phải là quyết định nhanh chóng không nghiên cứu cẩn thận rồi tốt nghiệp với bằng vô giá trị và không có kĩ năng.

Không bằng cấp nào sẽ cho bạn việc làm. Bằng cấp chỉ GIÚP bạn kiếm việc; nó sẽ không ĐẢM BẢO cho bạn việc làm. Bạn phải có tri thức và kĩ năng đủ phẩm chất cho việc làm, điều này ngụ ý bạn phải chứng minh điều đó cho người sử dụng lao động của bạn. Trường hứa cho bạn bằng cấp trong thời gian ngắn và học bổng để bạn đăng tuyển có thể có vẻ bất thường.

Đọc thêm  Làm nó đi

 

—-English version—-

 

Online school

A student wrote to me: “I am currently pursuing a Computer Science degree from an on-line university. The school promises me that I can do it in three years instead of four and gives me a scholarship if I enroll. Will I be able to get a good job with an online degree as with a degree from regular school? If I want to pursue a Master degree in a regular university, would they accept my on-line degree?”

 

Answer:  Companies may react differently to on-line degree. Some probably do not pay attention but some may view it negatively. On-line university concept is relatively new and many schools do not have the same reputation as regular university. At least not yet. There are few good on-line universities but many bad ones. Some only want your money and do not care whether you really study or not, that give on-line university a very bad image.  I know that many companies prefer regular university than on-line and as long as there are many degreed students from regular university apply for the same job, it would put on-line students in a disadvantage. There are many bad news about on-line degrees regarding cheatings, hire somebody to study for them, or not qualified for basic works so companies are reluctant to hire on-line schools’ students. The same thing also happens when you apply for an advanced degree in regular schools, some may accept you and some may not. If your on-line school is a ABET accredited school, then you may not have problem of getting in an advanced program of a regular school. If it is NOT an accredited school then your degree is worthless.

Đọc thêm  Chia sẻ khác về kinh nghiệm làm việc

I think you must be careful about choosing your school. You need to do some exploring before make a decision. You need to learn more about the school that you are planning to enroll and get a better sense of the types of jobs that their students are getting after graduate. Whatever your decision, remember that it is your money, your future, your career that you ultimately choose. The Number one mistake that college students make is make decision quickly without careful research then graduate with a worthless degree and no skills.

No degree will get you a job. A degree will only HELP you to get a job; it just will not GUARANTEE you a job. You must have knowledge and skills to qualify for a job that means you must demonstrate that to your employer. A school that promises to give you a degree in shorter time and a scholarship to get you enroll may sound unusual.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1362 (science-technology.vn)