Tuần làm việc 4h PDF Download

Đây là quyển sách hay về phát triển cá nhân từ suy nghĩ. Thông qua quan điểm và dẫn dắt rằng phần lớn các suy nghĩ thông thường là sai lầm. Rất đáng để nghiền ngẫm và thực hành.

Hơn nữa từ việc phát triển cá nhân mà độc giả có tầm kinh doanh hơn.

Download link: Tuan Lam Viec 4h PDF Download

Rất tiếc chưa có bản mềm tiếng việt. Đây thuộc loại sách gối đầu giường nên đáng để nghiền ngẫm lâu và nhiều lầm.

3 thoughts on “Tuần làm việc 4h PDF Download”

Leave a Reply