Categories
HỌC Nghiên Cứu

Vấn đề khung thời gian và các nguồn lực khi thực hiện nghiên cứu

Andrew cảm thấy giảm tinh thần sau buổi gặp mặt với Sarah. Anh đồng ý việc về suy nghĩ lại vấn đề và sau đó họ sẽ gặp lại nhau vào tuần sau. Nhưng Andrew cảm thấy rằng Sarah có thể đúng trong việc nghi ngờ khoảng thời gian ba tháng, và anh biết rằng anh chỉ không đủ thời gian để tiến hành nghiên cứu sơ cấp theo cách Sarah đã gợi ý. Có thể anh sẽ phải nghĩ một hướng tiếp cận khác…hay một chủ đề luận văn khác

Vấn đề khung thời gian và các nguồn lực khi thực hiện nghiên cứu

Andrew là một sinh viên bán thời gian, là kỹ sư tư vấn làm việc cho một công ty lớn với những dự án ở châu Âu và châu Á. Công ty đã tiến hành những dự án quan trọng, như xây dựng một bệnh viện ở châu Á, xây dựng một trung tâm hội nghị lớn ở một thành phố Nam Âu. Andrew là giám đốc tác nghiệp và đã từng chịu trách nhiệm việc giới thiệu một mạng nội bộ (intranet) của công ty ba tháng trước thời gian tiến hành đề tài nghiên cứu của anh. Một phần mạng nội bộ này đã được giới thiệu, với ý tưởng tăng cường cảm giác về một cộng đồng hợp tác giữa những nhà tư vấn làm việc trong những dự án, bất kể dự án đó là gì hay bất kể nó nằm ở đâu. Các kỹ sư tư vấn đến từ khắp nơi trên thế giới, vì Anh là ngôn ngữ được sử dụng trong công việc của công ty nên tiếng Anh sẽ là phương tiện truyền đạt mạng nộ bộ này.

Những mục tiêu “cộng đồng hợp tác” cụ thể của mạng nội bộ là giảm cảm giác bị cô lập của các kỹ sư, tạo cho họ môt nguồn thông tin trực tiếp về công ty và những thông tin kỹ thuật từ công ty đến các kỹ sư. Ngoài ra, công ty cũng mong muốn mạng nội bộ này sẽ củng cố cảm giác về tinh thần làm việc nhóm ở cả cấp công ty và cấp dự án.

Andrew biết rằng mạng nội bộ đang được sử dụng thường xuyên, và thông tin phản hồi phi chính thức cho thấy rằng mọi người thích nó và thấy nó thật hữu ích. Tuy nhiên, anh muốn có minh chứng “xác đáng hơn” rằng những nguồn lực đáng kể mà công ty đã dành để giới thiệu và áp dụng mạng nộ bộ này là xác đáng.

Anh đã phác thảo một đề cương và mang theo nó đến buổi gặp gỡ đầu tiên với Sarah, người hướng dẫn đề tài của anh. Trước sự ngạc nhiên của Andrew do Sarah đã hoài nghi về ý tưởng của anh. Cô ấy nghĩ ba tháng là một khung thời gian quá ngắn để đánh giá những ảnh hưởng của mạng nội bộ, so với những kết quả mà đề tài đã dự đoán trong việc giảm sự cô lập và củng cố tinh thân nhóm để tiến hành kiểm định. Cô còn nghĩ rằng, để đạt được những mục tiêu này, Andrew cần thực hiện nghiên cứu định tính nào đó. Công việc này sẽ bao gồm việc nói chuyện với những kỹ sư có quốc tịch khác nhau, ở những vị trí khác nhau trên khắp thế giới . Cô cảm thấy rằng chất lượng của những dữ liệu từ bảng câu hỏi mà Andrew đưa ra sẽ không đáp ứng được những mục tiêu của anh với độ giá trị đầy đủ.

Andrew cảm thấy giảm tinh thần sau buổi gặp mặt với Sarah. Anh đồng ý việc về suy nghĩ lại vấn đề và sau đó họ sẽ gặp lại nhau vào tuần sau. Nhưng Andrew cảm thấy rằng Sarah có thể đúng trong việc nghi ngờ khoảng thời gian ba tháng, và anh biết rằng anh chỉ không đủ thời gian để tiến hành nghiên cứu sơ cấp theo cách Sarah đã gợi ý. Có thể anh sẽ phải nghĩ một hướng tiếp cận khác…hay một chủ đề luận văn khác

(Mark, 2002)

John T. Roger

By John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *