Vận dụng lý thuyết bảo trì tại tập đoàn Hoa Sen

Thực tiễn công tác bảo trì tại tập đoàn Hoa Sen.

Tập đoàn Hoa Sen áp dụng công nghệ NOF vào quy trình sản xuất tôn mạ kẽm. Trong quy trình này có 5 loại máy: Mãy xả cuộn, máy cuốn cuộn, máy cán, máy nắn phẳng, máy phủ.

Hoạt động bảo dưỡng hàng ngày bằng 3 phương pháp:

  • Quan sát bên ngoài xem có dấu hiệu nào bất thường.
  • Theo dõi các thông số trên máy.
  • Nghe các tiếng ồn khi máy hoạt động.

Như ta đã biết chi phí bảo trì sẽ gồm chi phí bảo trì phòng ngừa và chi phí bảo trì hư hỏng. Do đó, tại tập đoàn hoa sen cũng cân nhắc 2 phương án là có bảo trì phòng ngừa hay là không có bảo trì phòng ngừa.

Quy trình 4 bước lựa chọn phương án bảo trì tối ưu:

  1. Tính toán số lượng hư hỏng kỳ vọng.
  2. Tính toán chi phí hư hỏng kỳ vọng khi không bảo trì phòng ngừa.
  3. Tính toán chi phí khi có bảo trì phòng ngừa.
  4. So sánh lựa chọn phương án có chi phí thấp hơn.