Vào đại học

Giáo dục đại học cho sinh viên phẩm chất để kiếm được việc làm tốt và sống tốt như một nhà chuyên nghiệp. Nhưng nó cũng là đầu tư chính dưới dạng thời gian, tiền bạc và nỗ lực. Do đó sinh viên phải hành động có trách nhiệm cho đầu tư này. Họ phải biết rằng đó là thời gian và nỗ lực của họ và tiền bạc của bố mẹ họ đưa họ vào đại học.

Tuy nhiên, có những sinh viên vào đại học mà không nghĩ về giáo dục đại học là gì. Họ không chăm lo về hi sinh của gia đình họ và vào đại học mà không rõ ràng về họ đang theo đuổi nghề nào. Họ không biết họ muốn nhận giáo dục nào, và làm sao họ sẽ áp dụng nó để thăng tiến con đường nghề nghiệp của họ. Họ thậm chí không nghĩ về câu hỏi quan trọng này: Làm sao giáo dục này làm cho họ có việc làm? Làm sao giáo dục này sẽ làm cho họ thành người đóng góp có giá trị cho xã hội? Thay vì họ vào đại học để tìm người chia sẻ  mối quan tâm của họ như trò chơi video, âm nhạc, khiêu vũ, v.v. nhiều người vào đại học để khám phá tuỳ chọn cá nhân của họ. Con đường của họ bao gồm việc vào đại học mà không có chọn lựa nghiêm chỉnh bất kì lĩnh vực học tập nào cho tới kho họ quyết định về họ muốn làm gì với cuộc sống của họ. Thực ra có một khảo cứu rằng đa số các sinh viên không quyết định này thường thất bại trong hai năm đầu. Thay vì học kĩ năng nào đó, họ đã học những thói quen xấu. Tất nhiên, họ biết rằng đi dự tiệc mọi tuần, hay chơi trò chơi video cả đêm, sẽ không làm cho họ kiếm được việc làm nhưng chừng nào ai đó còn chăm lo cho họ, họ không chăm lo. Vài năm có thể trôi qua nhanh chóng, khi họ nhận ra rằng sinh viên vào đại học cùng lúc với họ bây giờ tốt nghiệp và bắt đầu xây dựng nghề nghiệp của họ và họ đáng phải nghiêm chỉnh về học tập thì thường là quá trễ rồi. Một số người theo “cách truyền thống” đổ lỗi cho trường thay vì bản thân họ rồi ở nhà và để bố mẹ họ tiếp tục chăm lo cho họ. Một số sẽ cố tìm việc làm giữ cho họ được làm việc cho tới khi họ hình dung ra điều họ muốn làm với phần còn lại của cuộc đời họ. Vấn đề chung trong các sinh viên này là không có kĩ năng, họ sẽ không kéo dài được lâu trong thị trường cạnh tranh. Nhiều người sẽ kết thúc là kiểu công nhân này, người sẽ chuyển từ việc làm này sang việc làm khác mỗi tháng vì họ không thể làm được cái gì nghiêm chỉnh. Một số cuối cùng chấm dứt với việc tham gia vào tội lỗi, hay nghiện ngập ma tuý bất hợp pháp.

Đọc thêm  Học những điều mới

Tôi đã thấy các sinh viên tiêu tiền của bố mẹ họ mà không biết họ đang tiêu về cái gì và nó sẽ có ích lợi gì cho họ trong tương lai. Khó mà biện minh được cho số tiền và thời gian họ phí hoài ở trường. Không có con đường nghề nghiệp rõ ràng, không có chiều hướng rõ ràng, khó mà biết được rằng họ có giá trị nào để cung cấp. Hành vi của họ phản ánh việc vô trách nhiệm tài chính, điều được thấy ở nhiều nước ngày nay. Nhưng việc phí hoài tiền bạc thậm chí không phải là mối quan tâm chính. Điều đáng quan tâm nhất là ở chỗ sinh viên đang chi tiền mà không có quan niệm rõ ràng về tầm quan trọng của nó. Vào đại học khi lĩnh vực học tập hay chiều hướng không rõ ràng là chọn lựa thiếu suy nghĩ làm hại cho cả nền kinh tế quốc gia lẫn bản thân sinh viên.

Đọc thêm  Làm việc ở hải ngoại

Tôi gợi ‎ rằng sinh viên nên làm nghiên cứu nhiều hơn và chuẩn bị cho con đường nghề nghiệp của họ khi vào đại học với chiều hướng rõ ràng và trách nhiệm tài chính. Tôi cũng gợi ý rằng các trường hỗ trợ cho sinh viên để lựa chọn các lĩnh vực học tập của họ một cách cẩn thận dựa trên đánh giá kĩ lưỡng về năng lực của họ mà có thể giúp cho họ thành công trong tương lai để cho họ có thể đóng góp cho tương lai của xã hội.

—-English version—-

 

Entering college

College education gives students the qualifications to get good job and good living as a professional. But it is also a major investment in term of time, money, and efforts. Therefore students should act responsibility for this investment. They should know that it is their time and efforts and their parents’ money that put them in college.

However, there are students who go to college without thinking about what college education is. They do not care about the sacrifice of their family and enter college unclear about what career they are pursuing. They do not know what education that they want to receive, and how they are going to apply it to advance their career path. They do not even think about the important question: How will this education get them a job? How will this education make them a valuable contributor to society? Instead they go to college to find people who share their interests such as video games, music, dancing etc. Many go to college to explore their personal options. Their path involves entering college without serious selecting any field of study until they make decision about what they want to do with their lives. In fact there is a study that a majority of these undecided students often failed within the first two years. Instead learning some skills, they learned bad habits. Of course, they know that going to parties every week, or play video games all night, will not get them jobs but as long as someone is taking care of them, they do not care. Few years can go by fast, when they realize that students who enter college by the same time with them are now graduating and begin to build their careers and they should get serious about study then it is usually too late. Some follow a “tradition” of blaming the school instead of themselves then stay home and let their parents continue to take care of them. Some will try to find job that keeps them employed until they figure out what they want to do with the rest of their lives. The common issue among these students is without skills, they will not last long in the competitive market. Many will end up to be the type of workers who will go from one job to another every few months as they could not do anything seriously. Some eventually end up involving in crime, or addict to illegal drugs.

Đọc thêm  Tương lai nghề nghiệp trong công nghiệp công nghệ thông tin

I have seen students who spend their parents’ money without knowing what they are spending on and how it will benefit them in the future. It is difficult to justify the amount of money and time that they are wasting in schools. Without a clear career path, without a clear direction, it is hard to know that they have anything valuable to offer. Their behavior reflects the financial irresponsibility that is seen in many countries today. But the wasteful of money is not even the main concern. What is most concerning is that students are spending money with no clear concept of its importance. Entering into college as unclear field of study or direction is a thoughtless choice that hurts both the nation’s economy and the students themselves.

I suggest that students should do more research and prepare their career paths when entering college with a clear direction and financial responsibility. I also suggest that schools to support students to select their fields of study carefully based on the thorough assessment of their capability that can help them to be successful in the future so they can contribute to the future of our society.

Nguồn: science-technology.vn/?p=1572 (science-technology.vn)