Categories
HỌC

Ví dụ về Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động trong kế hoạch kinh doanh

Khi khởi đầu một kế hoạch kinh doanh nói chung và luận văn cao học QTKD UEH hướng nghề nghiệp nói riêng ta sẽ nêu phần Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động. Giữa những thuật ngữ này cũng có sự khác biệt nhất định và cần có sự phân biệt rạch ròi (bạn có thể tham khảo thêm về cách hiểu chúng tại http://vneconomics.com/su-khac-nhau-giua-tam-nhin-su-menh-muc-tieu-chien-luoc-va-ke-hoach-hanh-dong-la-gi )

Ở trong bài note này tôi lấy 1 ví dụ về tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành độn trong kế hoạch kinh doanh.

Kế hoạch cần có phần tổng quát để người đọc hay ban lãnh đạo review một cách nhanh nhất. Theo Jim Horay người đọc phải hiểu tổng thể kế hoạch không quá 5 phút (thời gian là vàng mà hehe)

Tên kế hoạch: Kế hoạch củng cố đại lý

Năm tài khóa: 2014

Tầm Nhìn: (Bạn đang gây dựng điều gì?)

Trong vòng 3 năm tới phát triển ABC thành một hệ thống giá trị 1 triệu đô với 3 trụ sở ở 3 miền, cung cấp bảo hiểm trong các lĩnh vực xe cộ, các dịch vụ tài chính cho cá nhân, tổ chức và cả gia đình muốn bảo vệ khỏi những sự cố bất thường trong cuộc sống.

Sứ mệnh: (Tại sao bạn thực hiện công việc này?)

Chuẩn bị và bảo vệ các gia đình, tổ chức trong cộng đồng.

Mục tiêu: (Bạn dự tính đạt được những kết quả gì?)

 • Tăng doanh số từ 2 đến 2.5 triệu đô trong năm 2014
 • Thêm 100 hợp đồng trong năm 2014 và thu về 0.2 triệu đô lợi nhuận. (Kế hoạch đề cập doanh số và lợi nhuận đầu tiên).
 • Tăng tỷ lệ thành công giao dịch từ 25% đến 45%
 • Tuyển 5 nhân viên với trong tháng 11 và 3 nhân viên quản lý vào tháng 12

Chiến lược: (Bạn định tổ chức công việc này thế nào?)

 • Xây dựng mối quan hệ dài lâu với những người đứng đầu trong các doanh nghiệp thành đạt tại City.
 • Quảng bá hình ảnh công ty bằng việc phục vụ những ủy ban hoạt động cộng đồng, phi lợi nhuận và chuyên nghiệp.
 • Khai thác nguồn khách hàng sẵn có (loại 1); sử dụng hệ thống tiếp thị hội thảo để tìm kiếm các khách hàng loại 2.
 • Tạo những liên minh chiến lược: những chuyên viên ủy quyền, những người bán xe hơi, những chuyên viên bất động sản.
 • Bố trí cán bộ – thuê chuyên viên cung cấp đào tạo chất lượng 1:1; thưởng cho những người chiến thắng.
 • Tổ chức hợp lý mọi hình thức hỗ trợ nội bộ,

Kế hoạch hành động: (Công việc này cần làm những gì?)

 • Thực hiện đầy đủ kết hoạch khen thưởng khích lệ nhân viên vào ngày 15/10/2014
 • Bắt đầu công việc tuyển dụng nhân viên mới vào 1/10/2014; bắt đầu huấn luyện từ ngày 15/10/2014
 • Đóng góp 1 bài viết/tháng tại diễn đàn abc.xyz
 • Thực hiện chương trình quảng bá với các doanh nghiệp CPA.
 • Vào 30/10/2014 ra mắt giải pháp “giúp đỡ tổ chức phi lợi nhuận”
 • Từ ngày 1/11/2014 khởi động lại chương trình “Tài chính phổ thông TH”
 • Vào ngày 15/11/2014 chuyển tới trụ sợ mới.

4 replies on “Ví dụ về Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược và kế hoạch hành động trong kế hoạch kinh doanh”