Việc làm công nghệ

Tháng này, nhiều người tốt nghiệp trung học vào đại học. Nhiều người hi vọng rằng có tấm bằng sẽ cho họ việc làm tốt nhưng bao nhiêu người trong số họ biết rằng bằng đại học KHÔNG đảm bảo cái gì trừ phi người tốt nghiệp có tri thức và kĩ năng mà thị trường việc làm cần. Sinh viên và gia đình họ phải hiểu rằng giáo dục đại học là đầu tư chính và họ phải nghiên cứu cẩn thận để chọn trường đúng, và lĩnh vực học tập đúng, để đảm bảo rằng đầu tư của họ vào tương lai là tốt.

Sự kiện là có nhiều người tốt nghiệp bị thất nghiệp, không thể tìm được việc làm, bởi vì họ không dành thời gian nghiên cứu trường đúng, lĩnh vực học tập đúng, rồi hối tiếc rằng họ đã phí hoài bốn năm đời họ và làm hỏng tương lai của họ. Sự kiện là đã có nhiều người tốt nghiệp đại học phải nhận các việc làm không yêu cầu giáo dục đại học vì họ đã không hiểu cung và cầu của thị trường việc làm. Họ đã lựa các lĩnh vực học tập mà hoặc không có nhu cầu trong thị trường hoặc thị trường việc làm đã có quá nhiều cung về người tốt nghiệp trong lĩnh vực đó. Sự kiện là có nhiều sinh viên bỏ đại học vì họ không được chuẩn bị và phí thời gian vào các hoạt động không cần thiết thay vì học tập. Tất cả họ đều trở thành gánh nặng cho gia đình họ, cho xã hội, và cho bản thân họ vì tương lai của họ ảm đạm.

Trong nhiều năm qua, tôi đã dạy các lớp cả ở châu Âu và châu Á, và tôi đã thấy tình huống này xảy ra ở mọi nơi. Có nhiều người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp không có hi vọng về tương lai và nhiều người thất vọng. Tôi đã nói chuyện với nhiều người tốt nghiệp, lắng nghe mối quan tâm của họ và thấy rằng phần lớn đã không biết cách thoát ra khỏi tình huống này. Tôi đã viết nhiều bài báo gợi ý rằng những người tốt nghiệp đó xem xét một giải pháp thay thế kiểu như trở về trường để được đào tạo trong các khu vực có nhu cầu cao hay học các môn hướng nghề để được chứng nhận là kĩ thuật viên trong một lĩnh vực xác định có nhu cầu cao. Tôi đã gặp các phụ huynh thường có cùng một câu hỏi: “Lĩnh vực học tập nào sẽ cho con tôi cơ hội tốt nhất để có được việc làm tốt khi chúng tốt nghiệp?” Câu trả lời của tôi là: “Bảo các cháu học Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học” (STEM) vì có nhu cầu cao về công nhân trong các lĩnh vực này nhưng không đủ người tốt nghiệp.”

Trong số tất cả các lĩnh vực trong STEM, lĩnh vực tốt nhất là lĩnh vực công nghệ vì ngày nay công nghệ thông tin có ở mọi nơi và tác động lên mọi thứ. Có hàng triệu việc làm CNTT không được lấp kín đang sẵn có trong thị trường. Với nhiều công ti phụ thuộc vào hệ thông tin, việc làm CNTT từ vị trí vào nghề như người kiểm thử phần mềm, và người phát triển phần mềm cho tới vị trí chuyên sâu hơn như người quản lí CNTT, người phân tích hệ thống, kiến trúc sư hệ thống, kiến trúc sư dữ liệu đang có nhu cầu cao. Ngay cả ở vị trí trên cùng, như Giám đốc kĩ thuật (CTO) hay Giám đốc thông tin (CIO) cũng có nhu cầu cao. Vài tuần trước, một quan chức điều hành công ti phần mềm lên truyền hình và tuyên bố: “Trong thời đại thông tin này, nếu bạn không học công nghệ thông tin thì bạn đang phạm sai lầm. Không có gì tốt hơn, dễ hơn và làm ra nhiều tiền hơn nghề CNTT. Có thiếu hụt trầm trọng về công nhân CNTT có kĩ năng trên khắp thế giới và nếu bạn không nắm lấy cơ hội này thì bạn sẽ bỏ lỡ một dịp để xây dựng nghề nghiệp tốt nhất cho bản thân bạn.”

Mức vào nghề trong Công nghệ thông tin là người kiểm thử phần mềm và người phát triển phần mềm nơi phần lớn người tốt nghiệp đại học sẽ làm việc trong vài năm trước khi đi lên sang mức tiếp làm người lãnh đạo kĩ thuật hay người phân tích hệ thống, người hội tụ nhiều vào các yêu cầu và thiết kế hệ thông tin xác định cho tổ chức. Một số người có thể thiết kế các hệ thông tin mới hay hình dung ra việc nâng cấp phần cứng và phần mềm nào sẽ làm cho hệ thống hiện tại chạy tốt hơn. Có nhiều tên gọi việc làm phân tích tuỳ theo công việc chuyên môn như người phân tích hệ thống, người phân tích mạng, và người phân tích cơ sở dữ liệu. Phần lớn các việc phân tích đều yêu cầu kĩ năng mềm mạnh để trao đổi với khách hàng để thu được yêu cầu cũng như kinh nghiệm thực hiện các hệ thông tin. Sau vài năm, nhiều người phân tích đi lên thành người quản lí dự án nơi họ quản lí các dự án CNTT.

Việc làm quan trọng khác trong tổ chức CNTT là người quản lí hệ thống nơi mọi người phải có cả tri thức doanh nghiệp và kĩ thuật để thực hiện giải pháp công nghệ đúng cho từng nhu cầu doanh nghiệp xác định. Ngày nay phần lớn người quản lí CNTT đều bắt nguồn từ chương trình Quản lí hệ thông tin (ISM) nơi họ quản lí các chức năng CNTT cho công ti. Việc làm của họ là để chắc rằng hệ thông tin như mạng, cơ sở dữ liệu, e-mail, Internet/intranet chạy trôi chảy và an ninh. Người quản lí mạng và hệ thống giám sát và điều chỉnh hệ thống để giới hạn thời gian tắt và phân bổ giải thông. Người quản lí hệ thống CNTT cũng thường chịu trách nhiệm cho an ninh của hệ thông tin. Trong các tổ chức lớn hơn, có các vai trò khác tên là chuyên viên an ninh máy tính, người chuyên môn vào quản lí an ninh của hệ thống CNTT.

Theo một báo cáo công nghiệp, việc làm CNTT là nghề tăng trưởng nhanh nhất với hàng triệu vị trí còn chưa được lấp kín trên khắp thế giới. Có hàng trăm vị trí xác định và các chuyên viên sẵn có tuỳ theo nhu cầu của các công ti nào đó. Tuy nhiên bên cạnh kĩ năng kĩ thuật, những việc làm này yêu cầu kĩ năng mềm thành thạo vì họ bao giờ cũng phải làm việc trong tổ và thỉnh thoảng với những người có thể không hiểu rõ kĩ thuật. Khía cạnh khác của những việc làm này là nó yêu cầu công nhân thích nghi với thái độ học cả đời vì công nghệ thay đổi nhanh tới mức tri thức về các chuyên ngành có thể nhanh chóng trở nên lỗi thời. Đó là lí do tại sao sinh viên đại học trong lĩnh vực này phải thích ứng với thái độ học mới để học liên tục. Tất nhiên là người học hiệu quả, công nhân cần phải có tri thức cơ bản mạnh về kĩ nghệ phần mềm, cùng với tri thức về miền mà công nghệ này được áp dụng.

Vì kĩ nghệ phần mềm là lĩnh vực tương đối mới, một số trường không giáo dục sinh viên thật tốt vì họ vẫn dùng phương pháp ghi nhớ truyền thống thay vì khía cạnh thực hành. Sinh viên phải nghiên cứu chương trình đào tạo cũng như phương pháp dạy để chọn trường đúng và lĩnh vực học tập đúng để đảm bảo rằng đến lúc họ tốt nghiệp, họ sẽ có khả năng xây dựng nghề nghiệp mạnh dựa trên thái độ học cả đời của họ.

 

—English version—

 

Technology jobs

This month, many high school graduates are entering universities. Many hope that having a degree will get them a good job but how many of them know that a college degree does NOT guarantee anything unless graduates have the knowledge and the skills that the job market needs. Students and their family must understand that a college education is a major investment and they must investigate carefully to select the right school, and the right fields of study, to ensure that their investment in the future is good.

The fact is there were many unemployed graduates who cannot find jobs because they did not spend time to investigate the right school, the right fields of study, then regretted that they wasted four years of their life and damage their future. The fact is there were many college graduates who had to take jobs that did not require a college education because they did not understand the supply and demand of the job market. They selected fields of study that either have no demand in the market or the job market already had an over-supply of graduates in that field. The fact is there were many students who quit college because they were unprepared and wasted time in unnecessary activities instead of study. All of them became a burden for their family, for their society, and for themselves as their future is bleak.

In the past several years, I have taught classes in both Europe and Asia, and I saw this situation happened everywhere. There were many unemployed college graduates with no hope of the future and many were desperate. I have talked to many graduates, listened to their concerns and found that most did not know how to get out of this situation. I have written many articles suggested that these graduates consider an alternative solution such as returning to school to get trained in areas that have high demand or take vocational courses to be certified technician in a specific field that has high demand. I have met parents who keep asking the same question: “Which field of study that will give my children the best chance to getting good jobs when they graduate?” My answer is: “Tell them to study Science, Technology, Engineering and Math” (STEM) because there is a high demand of workers in these fields but not enough graduates.”

Among all the fields in STEM, the best is technology field because today information technology is everywhere and impacting everything. There are millions of unfilled IT jobs available in the market. With more companies depend on information systems, IT jobs from entry level positions such as software testers, and software developers to more advanced position such as IT managers, system analysts, system architects, data scientists are in high demand. Even at the top, such as Chief Technical Officers (CTO) or Chief Information Officers (CIO) are also in high demand. Few weeks ago, a software company executive went on TV and declared: “In this Information Age, if you do not study information technology than you are making a mistake. There is nothing better, easier, and make more money than an IT career. There is a critical shortage of IT skilled workers all over the world and if you do not seize this opportunity than you will miss a chance to build a best career for yourself.”

The entry level in Information Technology (IT) are software tester and software developer where most college graduates will work for few years before moving up to the next level of technical leaders or system analysts, who focus more on the requirements and design of specific information system for an organization. Some may design new information systems or figure out what hardware and software upgrades will make the existing systems run better. There are several analyst job titles depend on specific works such as systems analyst, network analyst, and database analyst. Most analyst jobs require strong soft-skills to communicate with customers to get requirements as well as experiences to implement the information systems. After few years, many analysts move up to project manager where they manage IT projects.

Another important job in IT organization is System Manager where people must have both business and technical knowledge to implement the right technological solution for each specific business need. Today most IT managers came from the Information System Management (ISM) program where they manage IT functions for the company. Their job is to make sure that the information systems such as networks, databases, e-mail, Internet/intranet are running smoothly and securely. Network and systems managers monitor and adjust the system to limit downtime and allocate bandwidth. IT system managers also often responsible for the security of information systems. In larger organizations, there is another role called Computer security specialists who specialize in manage the security of the IT system.

According to the industry report, IT jobs are the fastest-growing career with million unfilled positions all over the world. There are hundreds of specific positions and specialists available depending on the needs of specific companies. However beside technical skills, these jobs require strong soft-skills as they must always work in team and sometime with people who may not understand technical well. Another aspect of these jobs is it requires workers to adapt a lifelong learning attitude as technology changes so fast that knowledge about specifics can quickly become obsolete. That is why college students in this field must adapt a new learning attitude to continuous learning. Of course to be an effective learner, workers need to have a strong basic knowledge of software engineering, along the domain where the technology is applied.

Because software engineering is a relatively new field, some schools are not educating students very well as they are still using the traditional method of memorization rather than the practical aspect. Students must investigate the training program as well as the teaching method to select the right school and the right field of study to ensure that by the time they graduate, they will be able to build a strong career based on their lifelong learning attitude.

Nguồn: science-technology.vn/?p=4448 (science-technology.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.