Việc làm mới

Một sinh viên đại học viết cho tôi: “Em mới tốt nghiệp trong quản trị kinh doanh và có được việc làm với một công ti nước ngoài ở nước em. Em lo lắng vì em không biết cách công ti nước ngoài hoạt động. Tiếng Anh của em thì tốt và em muốn thành công trong nghề nghiệp mới của em. Thầy có lời khuyên nào cho em không?”

 

Đáp: Chúc mừng bạn, bây giờ bạn đã tốt nghiệp và có việc làm tốt. Tôi chắc bố mẹ bạn tự hào về bạn. Trước khi bạn tiêu tấm séc đầu tiên của bạn, xin nhớ mua cho họ một món quà như việc ca ngợi về điều họ đã làm cho bạn. Không có mấy khác biệt giữa công ti địa phương và công ti nước ngoài vì tất cả họ đều tuân theo qui trình doanh nghiệp nào đó để làm mọi thứ. Là người mới họ sẽ phải đào tạo bạn về việc này cho nên đừng lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên có vài điều bạn có thể làm:

Là người mới với việc làm, bạn nên dành sáu tháng tới để học bất kì cái gì bạn có thể học về công ti của bạn và ngành công nghiệp, đặc biệt chính sách, thủ tục và qui trình thường được dùng về cách mọi sự được thực hiện. Có hiểu biết về vận hành của công ti sẽ giúp bạn có năng suất. Nếu bạn hiểu cách làm mọi thứ mà không phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, họ nhiều khả năng đánh giá cao đóng góp của bạn thay vì ngần ngại. Là mới với việc làm cho bạn cảnh quan mới. Trong khi phần lớn các đồng nghiệp của bạn đã từng làm mọi thứ theo cách truyền thống, cách tiếp cận mới của bạn có thể giúp cho bạn nghĩ nhiều tính sáng tạo hơn và có khả năng đưa ra quan điểm tươi mới.

Đọc thêm  Phát triển nghề nghiệp

Trong công nghiệp kinh doanh, việc đi làm đúng giờ là rất quan trọng. Cho dù bạn làm việc theo giờ chính qui nhưng phải chắc rằng bạn tới làm việc đúng giờ. Lời khuyên của tôi là tới sớm trước mười phút và ở lại ít nhất tới cuối ngày, trừ phi người quản lí của bạn bảo bạn có thể về sớm hơn. Trong công nghiệp kinh doanh, có nhiều họp hành, bạn phải đi đúng giờ và không bao giờ tới họp muộn. Thỉnh thoảng bạn có thể phải ở lại muộn hơn người khác, nhưng chú ý tới người khác và cách họ làm việc. Nhớ rằng bạn ở trong công nghiệp kinh doanh nơi mọi người chú ý tới chi tiết cho nên phải đúng giờ và chuyên nghiệp về giờ làm việc của bạn. Lập lịch ngày của bạn tương ứng và quản lí lịch của bạn cẩn thận chi tiết để cho nó có thể giúp cải tiến năng suất của bạn.

Công nghiệp kinh doanh là khác với các công nghiệp khác nơi hình thức dáng vẻ là quan trọng. Là sinh viên, bạn có thể ăn vận bất kì cái gì bạn thích nhưng trong kinh doanh, bạn phải biết cái gì là thích hợp để truyền đạt tính chuyên nghiệp của bạn và sự chú ý tới chi tiết. Bạn cần ăn mặc một cách chuyên nghiệp (Xin xem blog của tôi về ăn mặc cho thành công.

Đọc thêm  Vấn đề trí tuệ nhân tạo

 

—-English version—-

 

A new job

A college graduate wrote to me: “I just graduated in business administration and got a job with a foreign company in my country. I am worry because I do not know how a foreign company operates. My English is good and I want to succeed in my new career. Do you have any advice for me?”

Answer: Congratulation, now that you graduate and have a good job. I am sure your parents are proud of you. Before you spend your first paycheck, please buy them a gift as an appreciation of what they have done for you. There is not much different between a local company and a foreign company because they all follow certain business process to do thing. As a new people they will have to train you on this so do not worry too much. However there are few things you can do:

As a new people on the job, you should spend the next six months to learn whatever you can about your company and the industry, especially the commonly used policies, procedures, and process on how things are done. Being knowledgeable about the company operation will help you to be productive. If you understand how to do things without having to seek help from your co-workers, they are more likely to value your contribution instead of being skeptical. Being new to the job give you a new perspective. While most of your co-workers have been doing things in a traditional manner, your new approach may help you to think more creatively and be able to offer a fresh viewpoint.

Đọc thêm  Đào tạo về an ninh thông tin

In business industry, promptly is very important. Even you work at regular work hours but make sure that you arrive to work punctually. My advice is to arrive about ten minutes early and stay at least until the end of the day, unless your manager says you can leave earlier. In business industry, there are many meetings, you must be prompt and never go to a meeting late. Sometime you may have to stay later than others, but pay attention to others and how they work. Remember that you are in a business industry where people pay attention at detail so being punctual and professional about your work hours. Schedule your day accordingly and manage your schedule carefully in detail so it can help improve your productivity.

The business industry is different from other industries where appearance is important. As student, you can wear anything you want but in business, you must know what is appropriate to convey your professionalism and attention to detail. You need to dress professionally (Please see my blog on dress for success).

Nguồn: science-technology.vn/?p=1273 (science-technology.vn)