Events sắp tới

Hỗ trợ cộng đồng đăng tin sự kiện/Webinar

Để góp phần vào sự phát triển của cộng đồng Blockchain và Cryptocurrency ở Việt Nam, VNEconomics sẽ đăng tải những thông tin sự kiện hấp dẫn và hữu ích cho user truy cập website. Vậy nên Qúy công ty/ tổ chức có Hội thảo trực tuyến thì liên hệ với Admin theo form dưới đây:

Blockchain & Cryptocurrency Webinar

Digital Chat Series from KPMG Vietnam

[QC]