What Are DeFi Degens?

[QC]

Mục lục

DeFi Degens

DeFi thoái hóa. Một nền văn hóa con gắn liền với một góc khuất không thể chối cãi của tài chính phi tập trung được biết đến với các kế hoạch bơm và đổ.

DeFi Degens là gì?

DeFi là nơi có nhiều dự án mới quan trọng nhất trong thế giới dịch vụ tài chính và được nhiều người coi là biên giới tiếp theo cho tiền điện tử và tài chính nói chung.

Nhưng có một khía cạnh khác của DeFi – một khía cạnh có liên quan đến các dự án tiền điện tử phóng túng, không được kiểm soát, đặt ra ranh giới giữa trò đùa và lừa đảo. Những dự án này là ngôi nhà tự nhiên cho tiểu văn hóa được gọi là DeFi degens.

Các Degens tụ tập trong các kênh Telegram và Discord riêng tư, nơi họ chia sẻ thông tin về các dự án DeFi mới mà qua đó họ nghĩ rằng họ có thể tạo ra lợi nhuận… hoặc đơn giản là để giải trí.

Đối với nhiều người, tài chính phi tập trung là cơ hội để phát triển các dự án có giá trị giao nhau giữa các dự án tiền tệ và các trò chơi trực tuyến nhiều người chơi. Chúng có dạng các mã thông báo trừu tượng và khó đoán, chẳng hạn như Yam xấu số, đã trở thành vật tổ cho DeFi degens.

Các dự án này không được kiểm tra, không được kiểm soát và dựa trên các quy tắc khó hiểu thường không thể hiểu được đối với tất cả trừ những người đã phát triển mã.

Yam, ví dụ, liên quan đến việc bán mã thông báo mới cứ sau 12 giờ, trước đó người dùng sẽ điên cuồng xây dựng giá trị của mã thông báo trước khi thu lợi nhuận của họ. Những người tham gia không hiểu cách thức hoạt động của các dự án DeFi này có thể bị đốt cháy, nhưng các degens coi chúng là trò tiêu khiển thú vị và có lợi nhuận, đây cũng là cơ hội để kiểm tra các giới hạn của mã tiền điện tử và ranh giới khả năng chấp nhận trong cộng đồng tiền điện tử.

Đọc thêm:  What Is Phishing?

DeFi degens có liên quan chặt chẽ với xu hướng bơm và bán phá giá, trong đó các đồng tiền rác được thổi phồng thông qua các diễn đàn và kênh riêng tư chỉ để bị bỏ rơi hoặc buộc phải sụp đổ – nhưng không phải trước khi các degens thu được lợi nhuận của họ.

DeFi Degens

DeFi degenerates. A subculture associated with a disreputable corner of decentralized finance known for pump and dump schemes.

What Are DeFi Degens?

DeFi is home to many of the most important new projects in the world of financial services, and is seen by many as the next frontier for cryptocurrency and for finance generally.

But there is another aspect of DeFi — one that is concerned with unruly, unregulated crypto projects that tread a fine line between joke and scam. These projects are the natural home for the subculture known as DeFi degens.

Degens congregate in private Telegram and Discord channels, where they share information about new DeFi projects through which they think they can generate profits… or simply have fun.

For many degens, decentralized finance is an opportunity to develop projects that amount to crossovers between monetary projects and massive multiplayer online games. These take the form of abstruse and unpredictable tokens such as the ill-fated Yam, which has become the totem for DeFi degens.

These projects are unaudited, unregulated, and based on cryptic rules that are often impossible to understand for all but those who developed the code.

Yam, for example, involved new token dumps every 12 hours, prior to which users would frantically build up the value of the token before taking out their profits. Participants who do not understand the ways in which these DeFi projects operate are likely to be burned, but degens see them as fun and profitable pastimes that are also an opportunity to test the limits of crypto code and the boundaries of acceptability within the crypto community.

Đọc thêm:  What Is SHA-256?

DeFi degens are closely associated with the pump and dump trend, in which junk coins are hyped up through private forums and channels only to be abandoned or forced into collapse — but not before degens have taken their profits.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts