What Are Masternodes?

[QC]

Mục lục
Masternodes
Masternodes là một máy chủ được duy trì bởi chủ sở hữu của nó, giống như các nút đầy đủ, nhưng có các chức năng bổ sung như giao dịch ẩn danh, giao dịch thanh toán bù trừ và tham gia quản trị và bỏ phiếu. Ban đầu nó đã được phổ biến bởi Dash để thưởng cho chủ sở hữu của các máy chủ này vì đã duy trì một dịch vụ cho blockchain.

Masternodes

Masternodes are a server maintained by its owner, somewhat like full nodes, but with additional functionalities such as anonymizing transactions, clearing transactions, and participating in governance and voting. It was initially popularized by Dash to reward owners of these servers for maintaining a service for the blockchain.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts