Mục lục

What Are Miners?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Thợ mỏ
Những người đóng góp vào một chuỗi khối tham gia vào quá trình khai thác. Họ có thể là những thợ đào chuyên nghiệp hoặc tổ chức có quy mô hoạt động lớn, hoặc những người có sở thích thiết lập các giàn khai thác tại nhà hoặc tại văn phòng.

Miners

Contributors to a blockchain taking part in the process of mining. They can be professional miners or organizations with large-scale operations, or hobbyists who set up mining rigs at home or in the office.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts