What Are Mnemonics?

[QC]

Mục lục
Thuật nhớ
Thuật nhớ là công cụ hỗ trợ trí nhớ với một hệ thống như các chữ cái hoặc các liên tưởng giúp nhớ lại. * xem Cụm từ ghi nhớ.

Mnemonics

Mnemonics are memory aids with a system such as letters or associations that help in recall. *see Mnemonic Phrase.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts