What Are Non-Fungible Tokens?

[QC]

Mục lục

Token không Fungible

Các mã thông báo không thể thay thế (NFTs) là các loại tiền điện tử không có đặc tính có thể thay thế được.

Token không Fungible là gì?

Theo truyền thống, các loại tiền điện tử như Bitcoin có thể thay thế được, có nghĩa là mỗi một đơn vị BTC giống hệt như một đơn vị BTC khác và chúng có thể được trao đổi cho nhau mà không cần cân nhắc thêm. Tính linh hoạt cũng là một trong những đặc tính cơ bản của các loại tiền tệ truyền thống, như USD. Nhưng trong một số trường hợp sử dụng, mã thông báo có thể không thay thế được, thông thường nhất khi chúng được sử dụng làm bằng chứng kỹ thuật số về quyền sở hữu đối với các tài sản cơ bản.

Ví dụ: NFT có thể được sử dụng để đại diện cho nghệ thuật kỹ thuật số: tại một thời điểm, một trò chơi blockchain dựa trên Ethereum cực kỳ phổ biến CryptoKitties đã liên kết các mã thông báo của nó với hình ảnh độc đáo của những con mèo hoạt hình và cho phép người dùng giao dịch những con mèo đó bằng cách trao đổi các mã thông báo tương ứng.

Một ví dụ nổi bật khác là mã hóa các tài sản trong thế giới thực như vốn chủ sở hữu hoặc hàng hóa để làm cho chúng có thể giao dịch kỹ thuật số – trong trường hợp này, mã thông báo đại diện cho các tài sản duy nhất và do đó không thể thay thế được.

Hiếm khi hơn, một mã thông báo có thể trở nên không thể thay thế được bằng cách mất đặc tính có thể thay thế được do kết quả của hoạt động đã biết trước đây. Ví dụ: nếu một lượng Bitcoin nhất định – có thể thay thế theo mặc định – được sử dụng để thanh toán cho hàng hóa bất hợp pháp hoặc tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp và mạng lưới tổng thể nhận thức được điều đó, thì Bitcoin sẽ trở nên ít hoặc không thể thay thế được, vì nó khó có thể được chấp nhận bởi các sàn giao dịch và các nhà cung cấp dịch vụ khác.

Đọc thêm:  What Is an Exchange?

Non-Fungible Token

Non-fungible tokens (NFTs) are cryptocurrencies that do not possess the property of fungibility.

What Are Non-Fungible Tokens?

Traditionally, cryptocurrencies like Bitcoin are fungible, meaning that every one unit of BTC is exactly the same as another unit of BTC and they can be exchanged for one another with no further considerations. Fungibility is one of the fundamental properties of traditional currencies too, like the USD. But in some use cases, tokens might be non-fungible, most commonly when they are used as digital proof-of-ownership of underlying assets.

For example, NFTs can be used to represent digital art: at one point, an extremely popular Ethereum-based blockchain game CryptoKitties associated its tokens with unique images of cartoon cats and allowed users to trade those cats by exchanging the corresponding tokens.

Another prominent example is the tokenization of real-world assets like equity or commodities to make them tradable digitally — in this case, tokens represent unique assets and are thus non-fungible.

More rarely, a token may become non-fungible by losing its fungibility property as a result of known past activity. For example, if a certain amount of Bitcoin — fungible by default — is used to pay for illegal goods or fund illegal activities and the overall network becomes aware of it, that Bitcoin becomes less- or non-fungible, as it is unlikely to be accepted by exchanges and other service providers.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts