What Are Second-Layer Solutions?

[QC]

Mục lục
Giải pháp lớp thứ hai
Một tập hợp các giải pháp được xây dựng trên nền tảng của một chuỗi khối công cộng để mở rộng khả năng mở rộng và hiệu quả của nó, đặc biệt là đối với các giao dịch hoặc hành động vi mô. Ví dụ bao gồm Plasma, TrueBit, Lightning Network và hơn thế nữa.

Second-Layer Solutions

A set of solutions built on top of a public blockchain to extend its scalability and efficiency, especially for micro-transactions or actions. Examples include Plasma, TrueBit, Lightning Network and more.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts