Mục lục

What Are Weak Hands?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Tay yếu
Một nhà đầu tư có xu hướng hoảng sợ bán ra khi có dấu hiệu giảm giá đầu tiên.

Weak Hands

An investor prone to panic selling at the first sign of a price decline.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts