What Are Zk-SNARKS?

[QC]

Mục lục
Zk-SNARK
Zk-SNARK (Đối số kiến thức không tương tác của Zero-Knowledge Succinct) là cấu trúc bằng chứng mà người ta có thể xác minh thông tin, giống như khóa bí mật, cả hai mà không cần tiết lộ thông tin hoặc yêu cầu bất kỳ tương tác nào giữa người đăng và người xác minh.

Zk-SNARKs

Zk-SNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) are the proof construction that one can verify information, like a secret key, both without disclosing the information itself or requiring any interaction between the prover and verifier.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts