What Are Zk-SNARKS?

[QC]

Mục lục
Zk-SNARK
Zk-SNARK (Đối số kiến thức không tương tác của Zero-Knowledge Succinct) là cấu trúc bằng chứng mà người ta có thể xác minh thông tin, giống như khóa bí mật, cả hai mà không cần tiết lộ thông tin hoặc yêu cầu bất kỳ tương tác nào giữa người đăng và người xác minh.

Zk-SNARKs

Zk-SNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) are the proof construction that one can verify information, like a secret key, both without disclosing the information itself or requiring any interaction between the prover and verifier.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts