What Does Moon Mean?

[QC]

Mục lục
Mặt trăng
Một tình huống trong đó giá tiền điện tử liên tục đi lên. Thường được sử dụng trong các cộng đồng để đặt câu hỏi khi nào tiền điện tử sẽ gặp hiện tượng như vậy, nói rằng “Khi nào mặt trăng?” Nó thường được kết hợp với “When Lambo?”

Moon

A situation where there is a continuous upward movement in the price of a cryptocurrency. Often used in communities to question when a cryptocurrency will experience such a phenomenon, saying “When moon?” It is usually combined with “When Lambo?”

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts