What is a bag?

[QC]

Mục lục

Túi

Tiếng lóng của tiền điện tử cho một số lượng lớn của một loại tiền điện tử cụ thể. Một cách khác (nhưng ít thường xuyên hơn) được sử dụng để đề cập đến nội dung của danh mục đầu tư tiền điện tử của một cá nhân.

Túi là gì?

Trong định nghĩa đầu tiên, không có ngưỡng được thống nhất chung mà tại đó tiền điện tử của ai đó nắm giữ trở thành một chiếc túi, nhưng nó thường được coi là để chỉ số lượng cao hơn mức trung bình của đồng tiền đó. Việc nắm giữ cực kỳ lớn một loại tiền điện tử cụ thể đôi khi được gọi là “túi nặng”.

Thuật ngữ này hữu ích trong việc phân biệt giữa các đồng tiền hoặc mã thông báo khác nhau trong danh mục đầu tư tổng thể của một cá nhân. Một nhà đầu tư có thể có túi hoạt động tốt và hoạt động kém – tùy thuộc vào điều kiện thị trường đối với từng tài sản được đề cập. Trong những trường hợp này, ‘bag’ có liên quan chặt chẽ với thuật ngữ ‘bagholder’, dùng để chỉ một nhà đầu tư không bán một đồng tiền hoặc mã thông báo cụ thể của họ, ngay cả khi nó bị giảm giá trị đáng kể.

Xem thêm: Bagholder.

Bag

Crypto slang for a large quantity of a specific cryptocurrency. Alternatively (but less frequently) used to refer to the contents of an individual’s crypto portfolio.

What is a bag?

In the first definition, there is no generally agreed-upon threshold at which someone’s crypto holding becomes a bag, but it is generally considered to refer to a higher-than-average quantity of that coin. Extremely large holdings of a specific cryptocurrency are sometimes referred to as “heavy bags.”

The term is useful in distinguishing between different coins or tokens within an individual’s overall portfolio. An investor might have well-performing and poorly performing bags — depending on the market conditions for each asset in question. In these cases, ‘bag’ is closely related to the term ‘bagholder’, referring to an investor who does not sell their holding of a specific coin or token, even if it experiences dramatic drops in value.

Đọc thêm:  What Is a Shitcoin?

See also: Bagholder.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts