What is a BitLicense?

[QC]

Mục lục

BitLicense

Giấy phép kinh doanh cho phép các hoạt động tiền ảo được quản lý do Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York cấp.

BitLicense là gì?

Có hiệu lực vào tháng 8 năm 2015, BitLicense là cơ chế quản lý đầu tiên nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp tiền điện tử ở Hoa Kỳ.

Nó điều chỉnh một loạt các hoạt động tiền điện tử – bao gồm truyền tiền điện tử, cung cấp dịch vụ trao đổi và phát hành tài sản kỹ thuật số.

BitLicense được yêu cầu bởi bất kỳ cư dân nào của New York thực hiện các hoạt động tiền điện tử được quy định hoặc bất kỳ người không cư trú nào hoặc tổ chức nào khác tham gia vào các hoạt động đó với những người sống ở New York. Tuy nhiên, điều quan trọng là những cá nhân đang thực hiện hoặc nhận thanh toán bằng tiền điện tử được miễn trừ.

BitLicense đã cực kỳ gây tranh cãi khi ra mắt và vẫn là chủ đề gây phẫn nộ rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử.

Nhiều doanh nghiệp tiền điện tử nhấn mạnh rằng chế độ đặt ra các hạn chế và nghĩa vụ bất công đối với họ – và chi phí đăng ký BitLicense (ước tính lên đến ít nhất 100.000 đô la) là trừng phạt.

Khi các quy định có hiệu lực vào năm 2015, ít nhất 10 doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử đã thông báo rằng họ sẽ ngừng tất cả các hoạt động giao dịch ở New York. Thật vậy, chỉ một số ít công ty đã nhận được BitLicenses thành công kể từ khi ra mắt.

Bất kể sự tiếp nhận của ngành, BitLicense là một phần quan trọng trong nỗ lực chung hơn của các nhà lập pháp toàn cầu nhằm điều chỉnh tiền điện tử – một lĩnh vực có khả năng chống lại sự can thiệp của nhà nước về bản chất.

Đọc thêm:  What Is an Initial Bounty Offering (IBO)?

Tuy nhiên, khi các sự kiện gần đây cho thấy – chẳng hạn như phản ứng dữ dội mà dự án Libra của Facebook nhận được từ các ngân hàng trung ương – sự giám sát chặt chẽ hơn đối với tiền điện tử và công nghệ phi tập trung nói chung dường như không thể tránh khỏi.

BitLicense

A business license permitting regulated virtual currency activities, issued by the New York State Department of Financial Services.

What is a BitLicense?

Coming into effect in August 2015, the BitLicense was the first regulatory regime targeted at cryptocurrency businesses in the U.S.

It regulates a broad range of crypto activities — including the transmission of cryptocurrency, the provision of exchange services, and the issuance of digital assets.

A BitLicense is required by any resident of New York carrying out regulated cryptocurrency activities, or any non-resident person or other entity that is engaged in those activities with people who do live in New York. Crucially, though, individuals who are making or receiving crypto payments are exempt.

BitLicense was extremely controversial upon launch, and remains the subject of widespread ire within the crypto community.

Many crypto businesses insist that the regime places unfairly onerous restrictions and obligations on them — and that the cost of applying for the BitLicense (estimated to run to at least $100,000) is punitive.

When the regulations came into force in 2015, at least 10 crypto-related businesses announced that they would cease all trading activities in New York as a result. Indeed, only a handful of companies have successfully received BitLicenses since its launch.

Regardless of industry reception, the BitLicense is a key part of a more general effort on the part of global lawmakers to regulate crypto — a sector that is resistant to state interference by nature.

However, as recent events show — such as the backlash that Facebook’s Libra project received from central banks — tighter oversight of cryptocurrencies and decentralized technology more generally seems inevitable.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts