What is a Bull Trap?

[QC]

Mục lục

Bẫy bò

Một bẫy tăng giá xảy ra khi một tài sản giảm dần đều có vẻ đảo ngược và đi lên, nhưng sẽ sớm tiếp tục xu hướng giảm của nó.

Bull Trap là gì?

Bẫy tăng giá là các tín hiệu thị trường sai lệch có thể xảy ra trên một tài sản, chẳng hạn như tiền điện tử, cho thấy xu hướng giảm mạnh trong dài hạn.

Phân tích kỹ thuật là một trong những công cụ quan trọng nhất có sẵn cho các nhà giao dịch hàng ngày: nó dựa vào việc phân tích các mẫu giá và tìm các tín hiệu giao dịch trên biểu đồ giá của tài sản để cố gắng dự đoán các chuyển động trong tương lai của nó. Một trong những tín hiệu quan trọng nhất là sự bứt phá trên mức kháng cự, xảy ra khi biểu đồ giá vượt lên trên một đường nhất định đã nhiều lần đạt đến nhưng chưa bao giờ vượt quá trước đó.

Điều này thường khiến các nhà giao dịch lạc quan kỳ vọng giá tăng hơn nữa và mua tài sản lâu dài. Mặc dù đánh giá đó đôi khi đúng, nhưng bẫy tăng giá xảy ra khi tín hiệu trở nên sai và giá tiếp tục xu hướng giảm ngay sau khi bứt phá trên đường kháng cự. Do đó, những con bò đực đã mua tài sản bị mắc kẹt trong các giao dịch của họ dựa trên tín hiệu sai lệch.

Có thể tránh bẫy tăng giá bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa bổ sung, chẳng hạn như tìm kiếm các tín hiệu xác nhận bổ sung về một đợt tăng giá kéo dài sau khi đột phá ban đầu trên ngưỡng kháng cự. Các đợt đột phá cùng với khối lượng giao dịch thấp thường là dấu hiệu của một bẫy tăng giá sắp tới.

Đọc thêm:  What Is a Gwei?

Bull Trap

A bull trap occurs when a steadily declining asset appears to reverse and go upward, but soon resumes its downward trend.

What is a Bull Trap?

Bull traps are false market signals that can take place on an asset, such as a cryptocurrency, that exhibits a strong long-term downward trend.

Technical analysis is one of the most important tools available to day traders: it relies on analyzing price patterns and finding trading signals on an asset’s price chart in order to try to predict its future movements. One of the most important signals is the breakout above a resistance level, which occurs when the price chart goes above a certain line that has been repeatedly reached but never exceeded before.

This usually leads bullish traders to expect further price increases and go long on the asset. While that assessment is sometimes correct, a bull trap occurs when the signal turns out to be false and the price resumes its downward trend soon after the breakout above the resistance line. Thus, the bulls that have bought the asset get trapped in their trades that were based on the misleading signal.

Bull traps can be avoided by employing extra precautions, such as looking for additional confirmation signals of a prolonged bull run after the initial breakout above the resistance. Breakouts coupled with low trading volume are often a sign of an upcoming bull trap.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts