What is a Burned?

[QC]

Mục lục

Bị bỏng

Các mã thông báo hoặc tiền xu tiền điện tử được coi là “bị đốt cháy” khi chúng bị loại bỏ khỏi lưu thông một cách có chủ ý và vĩnh viễn.

Burned là gì?

Các mã thông báo hoặc đồng tiền điện tử bị đốt cháy khi chúng cố ý bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi nguồn cung lưu hành – trái ngược với các tài sản bị mất do tai nạn, chẳng hạn như vô tình được gửi đến một địa chỉ không có chủ sở hữu hoặc do mất quyền truy cập vào ví nơi họ được cất giữ.

Việc ghi mã thông báo thường được thực hiện bởi nhóm phát triển đằng sau một tài sản tiền điện tử cụ thể. Nó có thể được thực hiện theo một số cách, phổ biến nhất là gửi tiền đến một cái gọi là “địa chỉ của người ăn”: số dư hiện tại của nó được hiển thị công khai trên blockchain, nhưng không ai có thể truy cập vào nội dung của nó.

Thực hành đốt cháy có thể liên quan đến việc các nhà phát triển của dự án mua lại mã thông báo từ thị trường hoặc đốt các phần của nguồn cung đã có sẵn cho họ.

Việc đốt cháy có thể được thực hiện với các mục tiêu khác nhau, nhưng thường được sử dụng cho mục đích giảm phát: giảm nguồn cung luân chuyển có xu hướng đẩy giá tài sản lên, khuyến khích các nhà giao dịch và nhà đầu tư tham gia.

Một trường hợp sử dụng quan trọng khác đối với việc đốt mã thông báo là duy trì giá cố định của stablecoin (tiền điện tử có giá trị tương ứng với một tài sản khác, như đô la Mỹ): bằng cách đốt hoặc đúc mã thông báo mới nếu cần, cơ quan kiểm soát có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản để duy trì ở mức một mức gần như không đổi.

Đọc thêm:  What Is Rebase?

Burned

Cryptocurrency tokens or coins are considered “burned” when they have been purposely and permanently removed from circulation.

What is a Burned?

Cryptocurrency tokens or coins are burned when they are permanently removed from the circulating supply on purpose — as opposed to assets that are lost on accident, like by being unintentionally sent to an address with no owner or via the loss of access to the wallet where they are stored.

Token burning is usually performed by the development team behind a particular cryptocurrency asset. It can be done in several ways, most commonly by sending the coins to a so-called “eater address”: its current balance is publicly visible on the blockchain, but access to its contents is unavailable to anyone.

The practice of burning may involve the project’s developers buying tokens back from the market or burning parts of the supply already available to them.

Burning can be done with different goals in mind, but most often it is used for deflationary purposes: the decrease in the circulating supply tends to drive an asset’s price upward, incentivizing traders and investors to get involved.

Another important use case for token burning is to maintain the price peg of stablecoins (cryptocurrencies whose value corresponds to another asset, like the U.S. dollar): by burning or minting new tokens as necessary, the controlling authority can influence the asset’s price to remain at a near-constant level.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts