What is a Buy Wall?

[QC]

Mục lục

Mua tường

Một bức tường mua là một lệnh giới hạn mua lớn không tương xứng được đặt trên một sàn giao dịch tiền điện tử.

Mua Wall là gì?

Phần lớn các sàn giao dịch tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa các nhà giao dịch thông qua việc sử dụng sổ đặt hàng – một tập hợp các lệnh mua và bán do các nhà giao dịch đặt. Đơn đặt hàng cá nhân là yêu cầu mua hoặc bán một lượng tiền điện tử nhất định ở một mức giá nhất định.

Sau đó, sàn giao dịch sẽ giúp các lệnh mua và bán với giá khớp để thực hiện lẫn nhau – một phần hoặc toàn bộ tùy thuộc vào số lượng đồng tiền được liệt kê trong mỗi lệnh.

Bức tường mua là một tình huống trong đó một lệnh giới hạn lớn đã được đặt để mua khi tiền điện tử đạt đến một giá trị nhất định. Điều này đôi khi có thể được các nhà giao dịch sử dụng để tạo ra một ấn tượng nhất định trên thị trường, ngăn không cho tiền điện tử giảm xuống dưới giá trị đó, vì nhu cầu có thể sẽ vượt cung khi lệnh được thực hiện. Thông thường, một bức tường mua được tạo ra bởi một lệnh giới hạn mua đối với một lượng lớn tiền không tương xứng được đặt bởi một con cá voi tiền điện tử.

Theo một cách nào đó, nó “chặn” giá của tài sản xuống dưới một ngưỡng nhất định: không có lý do hợp lý nào để người bán bán tài sản của họ ở mức giá thấp hơn mức mà tường mua chưa thực hiện hiện có đưa ra để mua. Mua tường có thể được tạo ra cho các mục đích khác nhau.

Đọc thêm:  What Is Mineable?

Một trong số đó chỉ đơn giản là mua một lượng lớn tiền điện tử nhất định trong trường hợp người mua tăng giá.

Một lý do có thể khác để đặt tường mua là thao túng giá – một con cá voi nắm giữ một lượng lớn tiền điện tử nhất định có thể quan tâm đến hình ảnh công khai về tài sản của họ. Do đó, họ sử dụng các nguồn lực của mình để đồng thời mua nhiều tiền hơn và nâng giá, làm cho tài sản có vẻ lành mạnh hơn so với thực tế.

Buy Wall

A buy wall is a disproportionately large buy limit order placed on a cryptocurrency exchange.

What is a Buy Wall?

The vast majority of cryptocurrency exchanges facilitate deals between traders through the use of an order book — a collection of buy and sell orders placed by traders. An individual order is a request to buy or sell a certain amount of cryptocurrency at a certain price.

The exchange then helps buy and sell orders with matching prices to mutually execute — partially or in full depending on the number of coins listed in each of the orders.

buy wall is a situation where a large limit order has been placed to buy when a cryptocurrency reaches a certain value. This can sometimes be used by traders to create a certain impression in the market, preventing a cryptocurrency from falling below that value, as demand will likely outstrip supply when the order is executed. Often a buy wall is created by a buy limit order for a disproportionately large amount of coins placed by a cryptocurrency whale.

In a way, it “blocks” the price of the asset from going below a certain threshold: there is no rational reason for sellers to offload their assets at a price lower than what the already existing unfulfilled buy wall offers to purchase at. Buy walls can be created for different purposes.

Đọc thêm:  What Is the Internet of Things?

One of them is simply to acquire a large amount of a certain cryptocurrency in cases where the buyer is bullish on it.

Another possible reason for placing a buy wall is price manipulation — a whale who holds a large amount of a certain cryptocurrency might be concerned with the public image of their asset. Consequently, they use their resources to simultaneously buy more coins and prop up the price, making the asset appear more healthy than it actually is.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts