What is a Cash?

[QC]

Mục lục

Tiền mặt

Tiền mặt là dạng tiền có tính thanh khoản cao nhất: tiền kim loại và tiền giấy theo nghĩa hẹp nhất của thuật ngữ này.

Tiền mặt là gì?

Theo nghĩa hàng ngày của từ này, tiền mặt là hình thức vật chất của tiền tệ: tiền xu và tiền giấy có thể mang theo bên người và được sử dụng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ ngay lập tức.

Tuy nhiên, trong các bối cảnh khác nhau, ý nghĩa của tiền mặt có thể mở rộng để bao gồm tài khoản ngân hàng và chứng khoán thị trường như trái phiếu chính phủ. Thậm chí hẹp hơn, trong tài chính, tiền mặt bao gồm tất cả các khoản tương đương tiền tệ có thể được thanh lý ngay lập tức hoặc gần như ngay lập tức.

Trong lịch sử, tiền vàng và bạc trong một thời gian dài là phương tiện thanh toán gần như độc quyền trên toàn cầu: sự khan hiếm của kim loại quý đảm bảo giá trị của chúng và tính đồng nhất của chúng cho phép hạch toán đơn giản hơn.

Sự xuất hiện của tiền giấy từ thế kỷ thứ bảy sau Công nguyên trở đi đã dẫn đến sự tách rời dần giá trị của tiền mặt khỏi giá trị vật chất được tạo ra và sự xuất hiện cuối cùng của các loại tiền tệ fiat – như đô la Mỹ và đồng euro. Chúng được thành lập dưới dạng tiền theo quyết định của chính phủ và không có giá trị nội tại.

Từ những năm 1980 trở đi, các xã hội trên toàn cầu ngày càng rời xa tiền mặt, thay thế nó bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng và gần đây là thanh toán di động. Tính đến tháng 11 năm 2020, khối lượng tiền mặt toàn cầu bao gồm khoảng 6,6 nghìn tỷ đô la – chỉ là một phần nhỏ của 630 nghìn tỷ đô la đến 1,2 phần tư tỷ đô la, là tổng khối lượng của tất cả các loại tiền.

Đọc thêm:  What Is Venture Capital?

Cash

Cash is the most liquid form of money: physical coins and banknotes in the most narrow sense of the term.

What is a Cash?

In the everyday meaning of the word, cash is the physical form of currency: coins and banknotes that can be carried on person and used to pay for goods and services immediately.

However, in different contexts, the meaning of cash can expand to include bank accounts and marketable securities such as government bonds. Even less narrowly, in finance, cash includes all currency equivalents that can be liquidated immediately or near-immediately.

Historically, gold and silver coins were for a long time an almost exclusive means of payment across the globe: the scarcity of precious metals ensured their value and their uniformity allowed for simpler accounting.

The emergence of paper money from seventh century CE onwards has led to the gradual detachment of the value of cash from the value of the material it is made of and the ultimate appearance of fiat currencies — like the U.S. dollar and the euro. These are established as money by the decision of the government and have no intrinsic value.

From the 1980s on, societies across the globe have been increasingly moving away from cash, replacing it with debit and credit cards and, more recently, mobile payments. As of November 2020, the global volume of cash comprises roughly $6.6 trillion — just a fraction of $630 trillion to $1.2 quadrillion, which is the total volume of all types of money.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts