What is a Central Ledger?

[QC]

Mục lục

Sổ cái Trung tâm

Sổ cái trung tâm là một sổ vật lý hoặc một tệp máy tính được sử dụng để ghi lại các giao dịch một cách tập trung.

Sổ cái Trung tâm là gì?

Sổ cái trung tâm là sổ vật lý hoặc tệp kỹ thuật số được các cá nhân hoặc tổ chức sử dụng để ghi lại và tổng các giao dịch kinh tế theo cách tập trung – trái ngược với sổ cái phi tập trung được sử dụng trong công nghệ sổ cái phân tán (DLT).

Sổ cái đã được sử dụng từ những ngày đầu tiên của nền văn minh để ghi lại và xác nhận quyền sở hữu tài sản và danh tính hợp pháp của các cá nhân, cũng như địa vị pháp lý và các quyền chính trị của họ.

Theo một số chuyên gia, việc phổ biến sổ sách kế toán kép vào thế kỷ 16 ở Ý đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc sử dụng sổ cái trong ngân hàng và kế toán, vốn đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng hệ thống kinh tế tư bản. Kỹ thuật ghi sổ mọi bút toán vào một tài khoản cùng với các bút toán tương ứng và ngược lại trên một tài khoản khác đã cải thiện đáng kể độ chính xác của việc ghi sổ cái.

Theo truyền thống, sổ cái trung tâm được quản lý bởi bộ phận kế toán của doanh nghiệp để ghi lại tất cả các hoạt động kinh tế mà công ty tham gia nhằm mục đích phân tích tài chính, báo cáo thuế và hơn thế nữa. Mặc dù hiệu quả, cách tiếp cận này có nhược điểm: dựa vào một cơ quan trung ương để quản lý tất cả các sổ sách kế toán làm cho sổ cái dễ mắc phải bất kỳ sai lầm nào của cơ quan đó – có thể là cố ý hoặc tình cờ.

Đọc thêm:  What Is a Bollinger Band?

Công nghệ sổ cái phân tán là một sự phát triển gần đây hơn của khái niệm sổ cái nhằm mục đích phân cấp quy trình ghi sổ kế toán và loại bỏ cơ quan trung tâm đóng vai trò như một điểm sai sót duy nhất. Blockchain của Bitcoin (BTC) là một trong những ví dụ thành công nhất về sổ cái phi tập trung.

Central Ledger

A central ledger is a physical book or a computer file used to record transactions in a centralized manner.

What is a Central Ledger?

Central ledgers are physical books or digital files used by individuals or organizations to record and total economic transactions in a centralized manner — as opposed to decentralized ledgers used in distributed ledger technology (DLT).

Ledgers have been used since the earliest days of civilization to record and confirm the ownership of assets and the legal identity of individuals, as well as their legal status and political rights.

The popularization of double-entry bookkeeping in 16th century Italy has revolutionized the use of ledgers in banking and accounting, which played a crucial role in expanding the capitalist economic system, according to some experts. The technique of recording every entry to an account along with a corresponding and opposite entry in a different account has significantly improved the accuracy of ledger records.

Traditionally, a central ledger is managed by the accounting department of a business to record all economic activity that the company is involved in for the purpose of financial analysis, tax reporting and more. Although efficient, this approach has disadvantages: relying on a central authority to manage all bookkeeping makes the ledger vulnerable to any mistakes made by that authority — either deliberate or accidental.

Distributed ledger technology is a more recent evolution of the concept of ledgers that aims to decentralize the process of bookkeeping and remove the central authority which acts as a single point of failure. Bitcoin’s (BTC) blockchain is one of the most successful examples of a decentralized ledger.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts