What is a Centralized?

[QC]

Mục lục

Tập trung

Cơ cấu tổ chức tập trung là cơ cấu trong đó một nút duy nhất hoặc một số lượng nhỏ trong số chúng nắm quyền kiểm soát toàn bộ mạng.

Tập trung là gì?

Các cấu trúc tập trung dựa vào một cơ quan quyền lực trung tâm để đưa ra quyết định và duy trì hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Một số ví dụ về tổ chức tập trung là một công ty được kiểm soát từ trên xuống bởi một giám đốc điều hành hoặc một số ít quản lý cấp cao hoặc một ứng dụng thanh toán di động cho phép người dùng gửi tiền cho nhau nhưng vẫn giữ toàn quyền kiểm soát quá trình xử lý. của các giao dịch.

Cấu trúc tập trung ngược lại với cấu trúc phi tập trung. Cơ cấu tập trung và phi tập trung là hai loại cơ cấu tổ chức chính. Mỗi loại đều đưa ra những ưu nhược điểm riêng.

Các tổ chức tập trung duy trì một chuỗi mệnh lệnh rõ ràng và tầm nhìn tập trung, có xu hướng dẫn đến việc thực thi các quyết định nhanh chóng và hiệu quả và ít để lại sai sót hơn. Chúng cũng thường hiệu quả hơn về chi phí do có sự phân biệt rõ ràng về trách nhiệm giữa các bên khác nhau.

Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức tập trung không phải là không có nhược điểm, hầu hết đều xuất phát từ việc chúng phụ thuộc vào một cơ quan quyền lực tập trung, đôi khi có thể chứng tỏ là một điểm thất bại duy nhất.

Thiếu sự dự phòng, vốn là một đặc điểm hữu cơ của các hệ thống phi tập trung, các cấu trúc tập trung rất dễ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự cố nào trong cơ quan quản lý của chúng, bất kể đó là do ác ý, thiếu năng lực hay đơn giản là do ngẫu nhiên.

Đọc thêm:  What is a bear trap?

Nếu hệ thống thanh toán của ngân hàng gặp sự cố trong một thời gian dài, khách hàng của ngân hàng đó không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào, trong khi các mạng phi tập trung như Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum (ETH) vẫn hoạt động đầy đủ ngay cả khi một hoặc nhiều nút ngừng hoạt động.

Centralized

A centralized organizational structure is one in which a single node or a small number of them are in control of an entire network.

What is a Centralized?

Centralized structures rely on a central point of authority to make decisions and maintain the operation of the entire system.

Some examples of a centralized organization are a company that is controlled from the top-down by a single CEO or a small number of senior managers, or a mobile payments app that allows users to send money to each other but retains complete control over the processing of transactions.

Centralized structures are the opposite of decentralized ones. Centralized and decentralized structures are the two major types of organizational structure. Each type offers its own advantages and disadvantages.

Centralized organizations maintain a clear chain of command and a focused vision, which tends to lead to a quick and efficient execution of decisions and leaves less room for error. They are also usually more cost-effective owing to the clear separation of responsibilities between different actors.

However, centralized organizational structures are not without downsides, most of which result naturally from their reliance on a central point of authority, which can sometimes prove to be the single point of failure.

Lacking in redundancy, which is an organic feature of decentralized systems, centralized structures are excessively vulnerable to any malfunctions in their governing authority, regardless of whether those are caused by malice, incompetence or are simply accidental.

If a bank’s payment system goes down for an extended period of time, its customers are left unable to conduct any transactions, whereas decentralized networks like Bitcoin (BTC) or Ethereum (ETH) remain fully operational even when one or more nodes stop working.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts