What is a Chargeback?

[QC]

Mục lục

Bồi hoàn

Khoản bồi hoàn là việc trả lại tiền cho người thanh toán của một giao dịch nhất định, phổ biến nhất là giao dịch được thực hiện bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Khoản bồi hoàn là gì?

Khoản bồi hoàn chủ yếu là một phương tiện bảo vệ người tiêu dùng; thông thường, chúng được bắt đầu bởi người tiêu dùng sau các khoản phí gian lận hoặc nhầm lẫn, chẳng hạn như khi họ sử dụng thẻ tín dụng của mình để thanh toán cho một sản phẩm nhất định nhưng sản phẩm đó chưa bao giờ được giao cho họ.

Sau đó, nhà cung cấp thẻ tín dụng đưa ra yêu cầu đối với nhà bán lẻ để bù đắp tổn thất cho giao dịch gian lận hoặc tranh chấp, hoàn lại khoản thanh toán hoặc chuyển tiền đã nói sau khi được phép.

Khoản bồi hoàn không diễn ra tự động cũng như ngay lập tức – trước tiên người tiêu dùng phải tranh chấp thành công khoản phí ban đầu và việc giải quyết cuối cùng có thể mất đến vài ngày.

Các lý do tiềm ẩn khác để bắt đầu khoản bồi hoàn bao gồm lỗi văn thư như một khoản phí trùng lặp ngẫu nhiên hoặc các vấn đề kỹ thuật dẫn đến các khoản phí nhầm lẫn. Mối đe dọa về khoản bồi hoàn có thể xảy ra khuyến khích người bán cung cấp hàng hóa và dịch vụ chất lượng và hãy cẩn thận hơn khi tính phí cho khách hàng của họ.

Ngoài ra, khoản bồi hoàn cung cấp một biện pháp bảo vệ trong các trường hợp bị đánh cắp danh tính – khi thẻ tín dụng của một người được sử dụng mà họ không biết hoặc được ủy quyền với mục đích xấu.

Đọc thêm:  What Is Open Source?

Mặt khác, người tiêu dùng cũng có thể tham gia vào hành vi gian lận khoản bồi hoàn – cố tình cố tình bắt đầu bồi hoàn cho một khoản phí mà họ biết là hợp pháp.

Không thể xảy ra gian lận bồi hoàn trong tiền điện tử phi tập trung – nơi các giao dịch được ghi lại vĩnh viễn trên blockchain và không thể thay đổi – là một trong những lợi thế chính được cung cấp cho người bán nếu họ chọn chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử.

Chargeback

A chargeback is the return of money to the payer of a certain transaction, most commonly one that was made with a credit or debit card.

What is a Chargeback?

Chargebacks are primarily a means of consumer protection; most often, they are initiated by consumers after fraudulent or erroneous charges, for example when they used their credit card to pay for a certain product but it was never delivered to them.

A demand is then made by the credit card provider for a retailer to make good on the loss on the fraudulent or disputed transaction, reversing said payment or money transfer after it was authorized.

The chargeback does not occur automatically nor instantaneously — the consumer must first successfully dispute the original charge and the final settlement can take up to several days.

Other potential reasons for initiating chargebacks include clerical errors like an accidental duplicate charge or technical issues that lead to mistaken charges. The threat of a possible chargeback incentivizes merchants to provide quality goods and services and be extra careful when charging their customers.

Additionally, chargebacks provide a measure of protection in cases of identity theft — when a person’s credit card is used without their knowledge or authorization with malicious intent.

On the flip side, consumers may also engage in chargeback fraud — deliberately trying to initiate a chargeback on a charge that they know was legitimate.

Đọc thêm:  What Is Rank?

The impossibility of chargeback fraud in decentralized cryptocurrencies — where transactions are permanently recorded on the blockchain and are irreversible — is one of the key advantages offered to merchants if they choose to accept crypto payments.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts