Mục lục

What is a Cipher?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Mật mã

Mật mã là bất kỳ thuật toán nào có thể được sử dụng để mã hóa và giải mã thông tin.

Mật mã là gì?

Mật mã xuất hiện như một câu trả lời cho nhu cầu trao đổi thông tin bí mật của mọi người mà không có bên thứ ba có thể xâm phạm quyền riêng tư của họ. Chúng là một khái niệm cơ bản trong mật mã – khoa học về giao tiếp an toàn.

Mật mã hoạt động bằng cách biến đổi bản rõ (thông điệp gốc mà người gửi dự định mã hóa) thành bản mã – văn bản được mã hóa có thể được gửi đến người nhận một cách an toàn. Sau đó người nhận cần sử dụng một phần thông tin bổ sung – thường được gọi là “khóa” – để giải mã bản mã trở lại thành bản rõ.

Khóa được người gửi và người nhận thỏa thuận trước khi bắt đầu giao tiếp và một người mật mã tốt phải tạo ra một bản mã cực kỳ khó hoặc không thể giải mã được nếu không biết khóa.

Các mật mã trước đây dựa vào bút và giấy, và hiện đã được thay thế bởi các phương pháp mã hóa có sự hỗ trợ của máy tính hiệu quả hơn nhiều, thường được gọi là mật mã cổ điển. Hai loại chính của chúng là mật mã thay thế và chuyển vị.

Những tiến bộ trong phân tích mật mã đã làm cho những mật mã bằng giấy và bút này có thể dễ dàng bẻ khóa và lỗi thời một cách hiệu quả. Sự xuất hiện vào giữa thế kỷ 20 của các thiết bị mã hóa cơ điện như máy Enigma đã phần nào kéo dài tính hữu dụng của chúng, cho đến khi xuất hiện các thiết bị giải mã tương ứng, chẳng hạn như máy bay ném bom của Anh.

Kể từ đó, các mật mã mới ra đời có tính chuyên sâu về mặt tính toán đến mức việc mã hóa chỉ có thể được thực hiện một cách hiệu quả thông qua việc sử dụng máy tính và việc giải mã rất tốn kém ngay cả với những máy mạnh nhất hiện có.

Tiền điện tử chủ yếu dựa vào các công cụ mật mã, bao gồm cả mật mã, để đảm bảo hoạt động liên tục và bảo mật cao cho mạng của chúng.

Cipher

A cipher is any algorithm that can be used to encrypt and decrypt information.

What is a Cipher?

Ciphers arose as an answer to the need for people to exchange information in secret without third parties being able to violate their privacy. They are a fundamental concept in cryptography — the science of secure communication.

Ciphers work by transforming plaintext (the original message that the sender intends to encrypt) into ciphertext — the coded text that can be safely sent to the receiver. The receiver then needs to use an additional piece of information — commonly called a “key” — to decrypt the ciphertext back into plaintext.

The key is agreed upon by the sender and the receiver prior to initiating the communication, and a good cipher must produce such a ciphertext that is extremely difficult or impossible to decrypt without knowing the key.

The earlier ciphers that relied on pen and paper, and have by now been displaced by much more effective computer-assisted encryption methods, are often called classical ciphers. The two main types of these are substitution and transposition ciphers.

Advances in cryptanalysis have made these pen and paper ciphers easily crackable and effectively obsolete. The emergence in the mid-20th century of electromechanical encryption devices such as the Enigma machine had prolonged their usefulness somewhat, until the appearance of the corresponding decryption devices, such as the British bombe.

Since then, new cryptographic ciphers have emerged that are so computationally intensive that encryption can only be done effectively through the use of computers, and decryption is prohibitively expensive even with the most powerful machines available.

Cryptocurrencies rely heavily on the instruments of cryptography, including ciphers, to ensure the continuous operation and high security of their networks.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts