What is a Circulating Supply?

[QC]

Mục lục

Nguồn cung luân chuyển

Giá trị gần đúng nhất về số lượng tiền xu đang lưu hành trên thị trường và trong tay của công chúng.

Nguồn cung tuần hoàn là gì?

Số lượng tiền điện tử hoặc mã thông báo đang lưu hành là một giá trị dao động có thể tăng và / hoặc giảm theo thời gian.

Nếu một loại tiền điện tử có thể khai thác được, thì các đồng tiền mới có thể được tạo ra dần dần thông qua khai thác. Trong trường hợp mã thông báo tập trung, các nhà phát triển có thể tăng nguồn cung cấp theo ý muốn thông qua việc đào tiền ngay lập tức.

Nguồn cung cũng có thể giảm: cố ý thông qua việc đốt hoặc do tai nạn, chẳng hạn như gửi tiền đến địa chỉ không thể khôi phục hoặc mất quyền truy cập vào ví nơi lưu trữ tiền.

Mạng lưới nói chung không có kiến ​​thức đáng tin cậy về tổng lượng cung đang lưu thông, làm cho số liệu về lượng cung luân chuyển là một con số gần đúng không hoàn hảo.

Ví dụ: mặc dù trên danh nghĩa, nguồn cung lưu hành của Bitcoin (BTC) phải là hơn 18 triệu đồng tiền – vì đó là số lượng Bitcoin đã được khai thác kể từ khi thành lập mạng – người ta ước tính rằng khoảng 4 triệu BTC đã bị mất vĩnh viễn, khiến nguồn cung thực sự lưu thông gần 14 triệu.

Nguồn cung lưu thông không được nhầm lẫn với tổng cung, là số lượng đồng tiền đã được khai thác cho đến nay trừ đi tất cả số đồng tiền đã cố ý đốt và nguồn cung tối đa, là giới hạn được mã hóa cứng không tổng cung hoặc không lưu hành bao giờ có thể vượt quá.

Đọc thêm:  What Is a Portfolio?

Circulating Supply

The best approximation of the number of coins that are circulating in the market and in the general public’s hands.

What is a Circulating Supply?

The amount of cryptocurrency coins or tokens in circulation is a fluctuating value that can increase and/or decrease over time.

If a cryptocurrency is mineable, new coins can be created gradually via mining. In the case of a centralized token, the supply can be increased by the developers at will via instantaneous minting.

The supply can also go down: either deliberately via burning, or as a result of accidents, like sending coins to an irrecoverable address or losing access to a wallet where funds are stored.

The network at large has no reliable knowledge of how much of the total supply is in active circulation, making the metric of circulating supply an imperfect approximation.

For example, even though nominally the circulating supply of Bitcoin (BTC) should be over 18 million coins — as that is how many Bitcoin have been mined since the network’s inception — it is estimated that around 4 million BTC have been permanently lost, placing the true circulating supply closer to 14 million.

Circulating supply should not be confused with total supply, which is the number of coins that have been mined so far minus all the coins that have been knowingly burned, and the maximum supply, which is the hard-coded limit that neither total nor circulating supply can ever exceed.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts