What is a Client?

[QC]

Mục lục

Khách hàng

Máy khách là phần mềm có thể truy cập và xử lý các giao dịch blockchain trên một máy tính cục bộ. Một ứng dụng phổ biến của điều này là ví phần mềm tiền điện tử.

Khách hàng là gì?

Trong khoa học máy tính, máy khách là một phần mềm hoặc phần cứng (hoặc một cá nhân sử dụng các công cụ đó) kết nối với máy chủ trong mối quan hệ máy khách-máy chủ hoặc với phần còn lại của mạng trong môi trường ngang hàng. Nó cho phép người dùng cuối tương tác từ xa với các thực thể khác qua Internet.

Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, các ứng dụng khách phần mềm được sử dụng để kết nối và tương tác với mạng blockchain. Là một phần của hoạt động của họ, các máy khách giao tiếp với các nút khác trên mạng.

Khách hàng sử dụng tiền điện tử được sử dụng trong nhiều trường hợp sử dụng. Một trong số này là dành cho các thợ đào, phần mềm quản lý hoạt động của thiết bị khai thác của người dùng và truyền các hàm băm được tính toán tới mạng blockchain.

Một ví dụ khác là ví cho phép người dùng gửi, lưu trữ, gửi, nhận và rút tiền điện tử và mã thông báo. Những thứ này thường đi kèm với giao diện người dùng đồ họa được sắp xếp hợp lý (GUI) cho phép ngay cả những người dùng tương đối phức tạp cũng có thể dễ dàng quản lý các quỹ tiền điện tử của họ.

Ngoài ra còn có các trình khám phá khối, được sử dụng để truy cập dữ liệu blockchain, chẳng hạn như chiều cao khối, tốc độ băm hiện tại, khối lượng giao dịch tổng thể và các giao dịch riêng lẻ, v.v. ở định dạng mà con người có thể dễ dàng đọc được.

Đọc thêm:  What Is a QR Code?

Client

A client is software that can access and process blockchain transactions on a local computer. A common application of this is a cryptocurrency software wallet.

What is a Client?

In computer science, a client is a piece of software or hardware (or an individual using such tools) that connects to the server in a client-server relationship, or to the rest of the network in a peer-to-peer environment. It allows end-users to remotely interact with other entities over the Internet.

In the cryptocurrency industry, software clients are used to connect to and interact with the blockchain network. As part of their operation, clients communicate with other nodes on the network.

Cryptocurrency clients are employed in numerous use cases. One of these is for miners, software that manages the operation of its user’s mining equipment and communicates the calculated hashes to the blockchain network.

Another example is a wallet, which allows users to deposit, store, send, receive and withdraw cryptocurrency coins and tokens. These often come with streamlined graphical user interfaces (GUIs) which allow even relatively unsophisticated users to easily manage their crypto funds.

There are also block explorers, which are used to access blockchain data, such as block height, current hashrate, overall transaction volume and individual transactions and more in a format that is easily readable by a human.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts