What is a Coin?

[QC]

Mục lục

Đồng tiền

Đồng xu có thể đề cập đến một loại tiền điện tử có thể hoạt động độc lập hoặc cho một đơn vị duy nhất của loại tiền điện tử đó.

Coin là gì?

Tiền xu là tiền điện tử hoạt động trên các chuỗi khối của riêng chúng và độc lập với bất kỳ đồng tiền nào khác. Một đơn vị duy nhất của tiền điện tử như vậy cũng có thể được gọi là đồng xu. Thuật ngữ này được sử dụng để phân biệt tiền điện tử tự trị với mã thông báo, hoạt động trên nền tảng blockchain mẹ của chúng, như Ethereum (ETH).

Đồng tiền đầu tiên trên thị trường tiền điện tử là Bitcoin (BTC), ra mắt vào tháng 1 năm 2009. Nó sử dụng một sổ cái phân tán theo địa lý, phi tập trung, được gọi là blockchain, để theo dõi tất cả các giao dịch diễn ra trên mạng của nó và đảm bảo rằng không ai có thể tạo tiền mới thông qua các phương tiện khác ngoài quá trình khai thác đòi hỏi nhiều tính toán.

Sau đó, nhiều đồng tiền mới đã xuất hiện, một số dựa trên blockchain của riêng họ được thiết kế từ đầu và một số – được gọi là fork – dựa trên chuỗi khối của một đồng xu khác, đã tồn tại. Ví dụ: Bitcoin Cash (BCH) và Bitcoin Gold (BTG) là các nhánh của Bitcoin và tại thời điểm chúng được tạo ra, có cùng một chuỗi khối.

Tuy nhiên, chúng vẫn được coi là tiền xu, tức là tiền điện tử độc lập bởi vì, sau thời điểm fork, các chuỗi khối của chúng tiếp tục hoạt động tách biệt hoàn toàn với Bitcoin.

Ngược lại, một số nền tảng, chẳng hạn như Ethereum và EOS (EOS), cho phép mọi người tạo mã thông báo – tiền điện tử có hoạt động dựa hoàn toàn vào hoạt động của chuỗi khối mẹ và sẽ ngừng sử dụng nếu nền tảng cơ bản gặp sự cố.

Đọc thêm:  What Are Weak Hands?

Coin

A coin can refer to a cryptocurrency that can operate independently or to a single unit of such cryptocurrency.

What is a Coin?

Coins are cryptocurrencies that operate on their own blockchains and are independent of any other coins. A single unit of such cryptocurrency can also be called a coin. The term is used to distinguish autonomous cryptocurrencies from tokens, which operate on top of their parent blockchain platforms, like Ethereum (ETH).

The first-ever coin on the cryptocurrency market was Bitcoin (BTC), launched in January 2009. It uses a decentralized, geographically distributed ledger, called the blockchain, in order to keep track of all transactions that take place on its network and ensure that nobody can create new coins via means other than the computationally-intensive process of mining.

Afterward, many new coins have appeared, some based on their own blockchains designed from scratch, and some — called forks — based on the blockchain of a different, already existing coin. For example, Bitcoin Cash (BCH) and Bitcoin Gold (BTG) are forks of Bitcoin and, at the moment of their creation, had the same blockchains.

However, they are still considered coins, i.e. independent cryptocurrencies because, after the point of the fork, their blockchains continued operating in complete separation from Bitcoin’s.

In contrast, some platforms, such as Ethereum and EOS (EOS), allow people to create tokens — cryptocurrencies whose operation relies entirely on the operation of the parent blockchain and which would stop being usable if the underlying platform ever went down.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts