What is a Cold Storage?

[QC]

Mục lục

Kho lạnh

Lưu trữ ngoại tuyến tiền điện tử, thường liên quan đến ví không giám sát phần cứng, USB, máy tính ngoại tuyến hoặc ví giấy.

Kho lạnh là gì?

Ví tiền điện tử được sử dụng để nhận, lưu trữ và gửi tiền điện tử thường được chia thành hai loại: ví lưu trữ và ví lạnh.

Ví được lưu trữ, hoặc ví nóng, là phần mềm có thể được truy cập thông qua trang web của nhà cung cấp dịch vụ ví và là lựa chọn phổ biến hơn do dễ sử dụng, tiện lợi và tính khả dụng liên tục của chúng.

Quyền truy cập vào số tiền được lưu trữ trên một ví được bảo mật bằng một hoặc nhiều khóa riêng trong các trường hợp ví một chữ ký hoặc nhiều ký tự tương ứng. Nếu các khóa riêng tư bị xâm phạm, chẳng hạn như do hành vi trộm cắp hoặc thông qua một cuộc tấn công lừa đảo, số tiền được lưu trữ trên ví có thể bị đánh cắp và mất vĩnh viễn. Trong trường hợp như vậy, có rất ít hoặc không có quyền truy đòi chủ sở hữu ban đầu của họ do thực tế là các giao dịch blockchain là không thể thay đổi và danh tính của người dùng tiền điện tử là ẩn danh.

Kho lạnh cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung cho tiền của người dùng bằng cách dò tìm ví, tức là ngắt kết nối vật lý khỏi các mạng không an toàn, quan trọng nhất là Internet công cộng, khi không sử dụng. Miễn là ví lạnh vật lý vẫn ở một vị trí an toàn, thì những kẻ tấn công tiềm năng sẽ không thể truy cập vào số tiền được lưu trữ trên đó.

Đọc thêm:  What Is a Liquidity Pool?

Lưu trữ lạnh được sử dụng bởi cả các cá nhân và, đặc biệt, bởi các công ty có mô hình kinh doanh liên quan đến việc giữ quyền giám sát tiền của khách hàng, chẳng hạn như trao đổi tiền điện tử.

Có nhiều phương pháp bảo quản lạnh khác nhau, nhưng phổ biến nhất là ví giấy và ví cứng. Ví giấy chỉ đơn giản là một tờ giấy vật lý có in các khóa công khai và riêng tư của ví. Ví phần cứng là một thiết bị đặc biệt, giống như ổ USB, cần được cắm vật lý vào máy tính để truy cập tiền.

Cold Storage

Offline storage of cryptocurrencies, typically involving hardware non-custodial wallets, USBs, offline computers, or paper wallets.

What is a Cold Storage?

Cryptocurrency wallets used to receive, store and send cryptocurrencies are usually divided into two categories: hosted and cold wallets.

Hosted wallets, or hot wallets, are software that can be accessed via the website of a wallet service provider and are the more widespread option owing to their ease of use, convenience and constant availability.

Access to the funds stored on a wallet is secured by a single or multiple private keys in the cases of single-signature or multisig wallets respectively. If the private keys become compromised, for example, as a result of theft or via a phishing attack, the funds stored on the wallet may end up stolen and permanently lost. In such a case there is little to no recourse for their original owner due to the fact that blockchain transactions are irreversible and the identities of cryptocurrency users are anonymous.

Cold storage provides an additional layer of protection for user funds by air gapping the wallet, i.e. physically disconnecting it from unsecure networks, most importantly the public Internet, when not in use. As long as the physical cold wallet remains in a secure location, it is impossible for potential attackers to access the coins stored on it.

Đọc thêm:  What Is Selfish Mining?

Cold storage is used both by individuals and, especially, by companies whose business model involves holding custody over customers’ funds, such as cryptocurrency exchanges.

There are many different methods of cold storage, but the most popular ones are paper and hardware wallets. A paper wallet is simply a physical piece of paper with the wallet’s public and private keys printed on it. A hardware wallet is a special device, like a USB drive, which needs to be physically plugged into a computer in order to access funds.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts