What is a Consensus?

[QC]

Mục lục

Đoàn kết

Sự đồng thuận đạt được khi tất cả những người tham gia mạng đồng ý về thứ tự và nội dung của các khối trong blockchain.

Đồng thuận là gì?

Trong các hệ thống được tổ chức tập trung, tất cả các quyết định đều do một trung tâm quyền lực duy nhất đưa ra. Ví dụ, tất cả các công ty sử dụng sổ cái kế toán tập trung để ghi lại tất cả các giao dịch kinh tế mà doanh nghiệp tham gia. Sổ cái này được quản lý theo truyền thống bởi bộ phận kế toán, là đơn vị duy nhất chịu trách nhiệm duy trì và cập nhật các bút toán.

Mặt khác, trong các hệ thống phi tập trung, bao gồm vô số các tác nhân phân tán, độc lập có cùng cấp độ quyền hạn hoặc tương tự đối với phần còn lại của mạng, các quyết định được đưa ra chung.

Blockchain, về bản chất là một sổ cái phân tán của các giao dịch, được cập nhật bởi những người khai thác riêng lẻ không có cơ quan trung ương để cung cấp sự giám sát và đảm bảo tính chính xác của các mục nhập.

Do đó, cần có sự đồng thuận về trạng thái chính xác của mạng tại bất kỳ thời điểm nào. Đạt được sự đồng thuận này giữa nhiều nút đang cố gắng hợp tác từ xa là một nhiệm vụ không hề nhỏ, đặc biệt là khi nó trở nên trầm trọng hơn bởi kịch bản có thể xảy ra là một số lượng nút không xác định đang hoạt động sai hoặc cố tình làm trái lợi ích của mạng, như được chứng minh trong Bài toán của các vị tướng Byzantine.

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác sử dụng các giải pháp kỹ thuật như thuật toán bằng chứng công việc và bằng chứng cổ phần để đảm bảo rằng mạng lưới đồng thuận về các giao dịch chính xác diễn ra và khi nào có thể được duy trì mà không cần dựa vào trung tâm thực thi các quy tắc.

Đọc thêm:  Tấn công 51% - What is a "51% Attack"?

Consensus

Consensus is achieved when all participants of the network agree on the order and content of the blocks in the blockchain.

What is a Consensus?

In centrally organized systems, all decisions are made by a single center of authority. For example, all companies use a centralized accounting ledger to record all economic transactions that the business engages in. This ledger is traditionally managed by the accounting department, which is the sole entity in charge of maintaining and updating the entries.

On the other hand, in decentralized systems, which are composed of a multitude of distributed, independent actors with the same or similar levels of authority over the rest of the network, decisions are made collectively.

Blockchain, which in essence is a distributed ledger of transactions, is updated by individual miners with no central authority to provide oversight and ensure the correctness of entries.

Thus, a need arises for consensus over the precise state of the network at any given time. Achieving this consensus among numerous nodes trying to cooperate remotely is a non-trivial task, especially when it is exacerbated by the likely scenario of an unknown number of nodes malfunctioning or deliberately acting against the network’s interests, as demonstrated by the Byzantine Generals’ Problem.

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) and other cryptocurrencies employ technical solutions such as the proof-of-work and proof-of-stake algorithms to ensure that network consensus over which exact transactions took place and when can be maintained without relying on central enforcement of the rules.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts