What is a Correction?

[QC]

Mục lục

Điều chỉnh

Điều chỉnh là việc giảm giá của một tài sản ít nhất là 10% để điều chỉnh cho việc định giá quá cao.

Chỉnh sửa là gì?

Không có định nghĩa chặt chẽ về sự điều chỉnh, nhưng nó thường được sử dụng để mô tả sự sụt giảm nhanh chóng ít nhất 10% về giá của một tài sản từ mức đỉnh đạt được gần đây. Nó được gọi là sự điều chỉnh vì nó thường trả giá từ mức tăng bất thường trở lại xu hướng đã thiết lập trong thời gian dài của nó.

Các đợt điều chỉnh thường được theo sau bởi sự phục hồi, nhưng chúng cũng có thể dẫn đến thời gian giảm kéo dài hơn được gọi là thị trường gấu khi giá có thể giảm 20% hoặc hơn. Ví dụ, theo dữ liệu của công ty dịch vụ tài chính Charles Schwab, đã có 24 lần điều chỉnh trong chỉ số thị trường chứng khoán S&P 500 trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 1974 đến tháng 2 năm 2020, chỉ có 5 lần trong số đó dẫn đến thị trường giá xuống.

Trong thị trường tiền điện tử, các đợt điều chỉnh từ 5-10% thường xuyên hơn đáng kể so với chứng khoán và các thị trường truyền thống khác, do tính biến động cao đặc trưng của nó. Tuy nhiên, chúng có xu hướng được cân bằng bởi sự phục hồi thường xuyên tương tự và xu hướng chung của hầu hết các đồng tiền chính kể từ khi ra đời thị trường vào năm 2009 là xu hướng tăng giá.

Ví dụ: giá của Bitcoin (BTC) đã tăng từ mức thấp nhất là 0,003 đô la cho mỗi đồng xu vào năm 2010 lên hơn 19.000 đô la vào năm 2020, mặc dù đôi khi phải chịu sự điều chỉnh lên tới 50% trong khoảng thời gian một ngày.

Đọc thêm:  What Is a Tangle?

A correction is a pullback of an asset’s price of at least 10% to adjust for over-valuation.

What is a Correction?

There is no strict definition of a correction, but it is commonly used to describe a rapid decrease of at least 10% in the price of an asset from a recently achieved peak. It is called a correction because it usually returns the price from an abnormal surge to its long-term established trend.

Corrections are usually followed by recoveries, but they may also lead to more prolonged periods of decline called bear markets when prices can drop by 20% or more. For example, according to the data of the financial services company Charles Schwab, there were 24 corrections in the S&P 500 stock market index during the period from November 1974 to February 2020, only five of which have resulted in bear markets.

In the cryptocurrency market, corrections of 5-10% are significantly more frequent than in the stock and other traditional markets, owing to its characteristically high volatility. However, they tend to be balanced out by similarly frequent recoveries, and the overall trend of most major coins since the inception of the market in 2009 has been a bullish one.

As an example, Bitcoin’s (BTC) price grew from as little as $0.003 per coin in 2010 to more than $19,000 in 2020, despite at times suffering corrections of as much as 50% in the span of a single day.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts