What is a cryptocurrency airdrop?

[QC]

Mục lục

Airdrop

Một chiến dịch tiếp thị phân phối một loại tiền điện tử hoặc mã thông báo cụ thể cho đối tượng.

Airdrop tiền điện tử là gì?

“Airdrop” đề cập đến một phương pháp phân phối tiền điện tử cho công chúng, thông qua thực tế là họ sở hữu một số mã thông báo hoặc ví khác trên một blockchain cụ thể. Điều này thường được thực hiện cho các mục đích tiếp thị để khuyến khích việc nắm giữ các mã thông báo khác hoặc khuyến khích họ trở thành một người tham gia vào mạng lưới blockchain.

Airdrop thường hoạt động bằng cách yêu cầu người dùng giữ một số lượng mã thông báo nhất định trong một ví có thể phát hiện công khai tại một thời điểm xác định trước (thời gian chụp nhanh). Sau đó, dự án mã thông báo tiến hành airdrop sẽ sử dụng ảnh chụp nhanh để phân phối mã thông báo airdrop cho phù hợp.

Hiệu ứng của airdrop cho phép người dùng đa dạng hóa việc nắm giữ tiền điện tử của họ, truyền bá nhận thức về mã thông báo airdrop và kiếm được cổ tức hiệu quả (từ các khoản nắm giữ trước đây của họ). Hầu hết các chiến dịch airdrop chạy bằng cơ chế như nhận tiền xu hoặc mã thông báo để đổi lấy các tác vụ đơn giản như chia sẻ tin tức, giới thiệu bạn bè hoặc tải xuống ứng dụng.

Airdrop

A marketing campaign that distributes a specific cryptocurrency or token to an audience.

What is a cryptocurrency airdrop?

An “airdrop” refers to a method of distributing cryptocurrency to the public, via the fact that they own certain other tokens or wallets on a particular blockchain. This is usually done for marketing purposes to incentivize the holding of other tokens or induce them to become a participant in the blockchain network.

Đọc thêm:  What Does When Lambo Mean?

Airdrops usually work by requiring users to hold a certain amount of tokens in a publicly discoverable wallet at a predetermined time (snapshot time). The token project conducting the airdrop would then use the snapshot to distribute the airdrop tokens accordingly.

The effect of airdrops allow users to diversify their cryptocurrency holdings, spread awareness of the airdropped token and earn an effective dividend (of their previous holdings). Most airdrop campaigns run with mechanics such as receiving coins or tokens in exchange for simple tasks like sharing news, referring friends or downloading an app.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts