What Is a Decentralized Exchange?

[QC]

Mục lục

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)

Một sàn giao dịch ngang hàng cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử mà không cần trung gian.

Sàn giao dịch phi tập trung là gì?

Theo truyền thống, giao dịch tiền điện tử yêu cầu sử dụng sàn giao dịch tập trung. CEX khớp lệnh của người muốn mua tiền điện tử với người muốn bán và ngược lại. Chúng có thể được coi là tương tự như các sàn giao dịch chứng khoán.

Nhưng có một số nhược điểm được nhận thấy liên quan đến các sàn giao dịch truyền thống, tập trung.

Các nền tảng này thuộc sở hữu tư nhân. Điều này có nghĩa là có một bên thứ ba với các động cơ và ưu tiên riêng của họ – đứng giữa mọi giao dịch được thực hiện.

Do đó, các công ty tư nhân này có quyền giám sát các giao dịch đó, đồng thời thu thập và nắm giữ thông tin chi tiết về tất cả các khách hàng của mình. Đây là một thách thức trực tiếp đối với một trong những nền tảng của tiền điện tử: đó là phải có cơ hội ẩn danh nếu người dùng muốn.

Cũng quan trọng không kém, các giao dịch được thực hiện trên các sàn giao dịch tập trung là có tính giám sát – có nghĩa là nền tảng này nắm giữ tài sản đang được trao đổi.

Các sàn giao dịch phi tập trung giải quyết cả hai vấn đề này, cung cấp tính năng ẩn danh hoàn toàn về mặt lý thuyết và quan trọng là các giao dịch không giám sát. Điều này có nghĩa là tài sản thực tế được trao đổi không bao giờ qua tay của một bên trung gian.

Đọc thêm:  What is an ask price?

DEX được nhiều người coi là một phần quan trọng của làn sóng phát triển tiếp theo trong tiền điện tử. Tuy nhiên, các dịch vụ thực sự phi tập trung (ví dụ: Radar Relay, được xây dựng trên giao thức 0x) vẫn còn rất sơ khai và khối lượng giao dịch trên các nền tảng này có xu hướng thấp.

Ngoài ra, các DEX có khả năng phải đối mặt với những thách thức hơn nữa từ các nhà quản lý, những người đã báo hiệu rằng họ không đồng ý với quan điểm rằng các sàn giao dịch phi tập trung không nên chịu sự giám sát giống như các đối thủ tập trung vì họ không thực sự nắm giữ tài sản.

Decentralized Exchange (DEX)

A peer-to-peer exchange allowing users to trade cryptocurrency without the need for an intermediary.

What Is a Decentralized Exchange?

Traditionally, trading cryptocurrency requires the use of a centralized exchange. CEXs match the orders of someone who wants to buy crypto with someone who wants to sell, and vice versa. They can be thought of as similar to securities exchanges.

But there are several perceived disadvantages associated with traditional, centralized exchanges.

These platforms are owned privately. This means that there is a third party with its own motives and priorities — sitting in the middle of every transaction made.

As a result, these private companies have oversight of those transactions, and collect and hold details on all its customers. This is a direct challenge to one of the cornerstones of cryptocurrency: that there should be the opportunity for anonymity if desired by a user.

Just as importantly, transactions conducted on centralized exchanges are custodial — meaning the platform holds the asset that is being exchanged.

Decentralized exchanges tackle both of these issues, offering theoretically complete anonymity and, crucially, non-custodial transactions. This means the actual asset being exchanged never passes through the hands of an intermediary.

Đọc thêm:  What is ashdraking?

DEXs are seen by many as a vital part of the next wave of development in crypto. However, truly decentralized offerings (for example Radar Relay, which is built on the 0x protocol) are still very much in their infancy, and trading volumes on these platforms tend to be low.

Additionally, DEXs are likely to face further challenges from regulators, who have signaled that they do not agree with the view that decentralized exchanges should not be subject to the same oversight as centralized rivals because they do not actually hold assets.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts