What Is a Deterministic Wallet?

[QC]

Mục lục

Ví tiền xác định

Một loại ví tiền điện tử trong đó các khóa và địa chỉ được tạo từ một hạt giống duy nhất.

Ví tiền xác định là gì?

Trước đây, ví Bitcoin hoạt động bằng cách tạo địa chỉ Bitcoin và khóa riêng một cách ngẫu nhiên, bất cứ khi nào người dùng cần.

Điều này có một số nhược điểm đáng kể, quan trọng nhất là – nếu các chi tiết của ví bị mất – tất cả các khóa và địa chỉ sẽ bị mất cùng với nó.

Ví xác định được xây dựng dựa trên một thuật toán và hạt giống cụ thể. Tất cả các khóa và địa chỉ được tạo bởi một ví xác định đều được xây dựng từ hạt giống đó. Kết quả thực tế của việc này là, miễn là người dùng vẫn có quyền truy cập vào hạt giống, một ví mới có thể được tạo và tất cả các địa chỉ và khóa được khôi phục – ngay cả trong trường hợp ví ban đầu bị hỏng hoặc bị mất.

Có một số lợi thế khác đối với ví xác định. Tính năng đầu tiên trong số này là tính năng khóa công khai chính. Khóa này có thể được tạo từ khóa cá nhân chính của một ví cụ thể và có thể được sử dụng để tạo tất cả các địa chỉ được tạo bởi ví – nhưng quan trọng là không có khóa riêng tư nào.

Điều này có nghĩa là người dùng bên thứ ba có khóa công khai có thể xem số dư của ví, nhưng không thể giao dịch với nó. Hơn nữa, ví xác định có thứ bậc. Điều này có nghĩa là mọi khóa riêng tư do hạt giống tạo ra đều có thể được sử dụng làm khóa cá nhân chính có thể được sử dụng làm ví xác định của chính nó và do đó, được sử dụng để tạo các khóa khác.

Đọc thêm:  What Is Trustless?

Hầu hết các ví tiền điện tử lớn hiện nay đều là ví xác định. Đặc biệt, hệ thống Electrum cực kỳ phổ biến là hệ thống xác định (tuy nhiên, không giống như các tùy chọn khác như BIP32, nó không phân cấp.)

Deterministic Wallet

A type of cryptocurrency wallet in which keys and addresses are created from a single seed.

What Is a Deterministic Wallet?

In the past, Bitcoin wallets operated by generating Bitcoin addresses and private keys at random, whenever they were needed by the user.

This had several significant drawbacks, the most important being that — if the details of the wallet were lost — all of the keys and addresses would be lost along with it.

A deterministic wallet is built on a specific algorithm and seed. All of the keys and addresses created by a deterministic wallet are built from that seed. The practical result of this is that, as long as the user still has access to the seed, a new wallet can be created and all of the addresses and keys recovered — even in the event that the original wallet becomes corrupted or lost.

There are several other advantages to deterministic wallets. The first of these is the master public key feature. This key can be generated from a specific wallet’s master private key, and can be used to produce all of the addresses created by the wallet — but crucially, none of the private keys.

This means that a third-party user with the public key can view the balance of a wallet, but cannot transact with it. Further, deterministic wallets are hierarchical. This means that every private key generated by the seed can itself be used as a master private key which can be used as its own deterministic wallet and, therefore, used to create further keys.

Most major cryptocurrency wallets are now deterministic wallets. In particular, the extremely popular Electrum system is deterministic (however, unlike other options such as the BIP32, it is not hierarchical.)

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts