What Is a Digital Commodity?

[QC]

Mục lục

Hàng hóa kỹ thuật số

Một hàng hóa tồn tại dưới dạng kỹ thuật số, trái ngược với trong “không gian thịt”.

Hàng hóa kỹ thuật số là gì?

Có rất nhiều thứ có thể được gọi là hàng hóa kỹ thuật số. Chúng bao gồm những thứ như khả năng tính toán và lưu trữ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều, thuật ngữ hàng hóa kỹ thuật số chủ yếu được coi là tiền tệ kỹ thuật số.

Về mặt thực tế, quy định về hàng hóa kỹ thuật số được nhắm mục tiêu thẳng vào tiền điện tử. Tại Hoa Kỳ, các nhà lập pháp đã ký Đạo luật trao đổi hàng hóa kỹ thuật số 2020 để điều chỉnh hoạt động của các nền tảng giao dịch. Các luật và quy định khác quản lý việc sử dụng tiền điện tử và các hoạt động liên quan đã xuất hiện nhanh chóng trong những năm gần đây, từ BitLicense của bang New York cho đến Vương quốc Anh cấm bán các dẫn xuất tiền điện tử cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Bởi vì tiền điện tử là hàng hóa, chúng cũng có thể được sử dụng làm cơ sở cho các công cụ phái sinh – một công cụ tài chính phổ biến có giá trị dựa trên giá trị của tài sản cơ bản. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể chọn tham gia vào một hợp đồng phái sinh cho họ quyền mua hoặc bán một lượng tiền điện tử vào một ngày hoặc giá trị nhất định. Sự phát triển trong các công cụ phái sinh được nhiều người coi là rất quan trọng đối với việc áp dụng hàng loạt tài sản kỹ thuật số.

Thật khó hiểu, giao dịch hàng hóa kỹ thuật số cũng có thể đề cập đến việc bán tài sản trong thế giới thực như dầu và khí đốt bằng điện tử.

Đọc thêm:  What is an "Attestation Ledger"?

Ở đây, giao dịch hàng hóa kỹ thuật số liên quan đến việc số hóa các yếu tố khác nhau của chuỗi giao dịch hàng hóa.

Ví dụ, công nghệ có thể được sử dụng để tự động hóa chứng khoán hóa tài sản; để khai thác dữ liệu lớn nhằm giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn; để tối ưu hóa các mô hình nhằm giúp các nhà giao dịch có các vị trí quyền chọn tốt hơn; và, ở cuối chuỗi, để tự động hóa các quy trình tại văn phòng, chẳng hạn như quyết toán và tài liệu.

Digital Commodity

A commodity that exists digitally, as opposed to in “meatspace.”

What Is a Digital Commodity?

There is a huge range of things that might be termed a digital commodity. These include things like computing power and storage. Increasingly, however, the term digital commodity is primarily taken to mean digital currencies.

In practical terms, digital commodities regulation is targeted squarely at cryptocurrencies. In the U.S., lawmakers signed the Digital Commodity Exchange Act 2020 to regulate the activities of trading platforms. Other laws and regulations governing the use of cryptocurrencies and associated activities have appeared rapidly in recent years, from New York state’s BitLicense through to the United Kingdom banning the sale of crypto derivatives to retail investors.

Because cryptocurrencies are commodities, they can also be used as the basis for derivatives — a popular financial instrument whose value is based on the value of an underlying asset. For example, a trader might choose to enter into a derivatives contract that gives them the right to buy or sell an amount of cryptocurrency at a certain date or value. The growth in derivatives is seen by many as crucial for the mass adoption of digital assets.

Confusingly, digital commodity trading can also refer to selling real-world assets such as oil and gas electronically.

Đọc thêm:  What Is a Gwei?

Here, digital commodity trading relates to the digitization of different elements of the commodity trading chain.

For example, technology can be used to automate the securitization of assets; for massive data mining intended to help traders make better investment decisions; for optimizing models to help traders take better option positions; and, at the end of the chain, for the automation of back-office processes such as settlement and documentation.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts