What Is a Digital Identity?

[QC]

Mục lục

Nhận dạng kỹ thuật số

Thông tin được một người hoặc tổ chức sử dụng để nhận dạng chính họ với một máy tính hoặc mạng.

Nhận dạng kỹ thuật số là gì?

Có một số loại nhận dạng kỹ thuật số đã được sử dụng rộng rãi. Rõ ràng nhất trong số này là nhận dạng của chính phủ, được sử dụng cho các mục đích bao gồm truy cập vào ngân hàng, đăng ký doanh nghiệp và tất nhiên, cho mục đích giám sát.

Hệ thống nhận dạng cũng tồn tại để khách hàng giao dịch trực tuyến, đăng nhập vào các dịch vụ kỹ thuật số và để chứng minh danh tính của họ với các tổ chức, chẳng hạn như người sử dụng lao động.

Các hệ thống nhận dạng truyền thống có xu hướng mắc phải một số vấn đề chung. Chúng có thể không thể truy cập được (thường là do thiết kế,) không an toàn và có nguy cơ bị tấn công cao, rất dễ lừa đảo và cực kỳ phân mảnh.

Công nghệ chuỗi khối có thể được sử dụng để giải quyết nhiều vấn đề này. Có những thử nghiệm sâu hiện đang được tiến hành trong việc sử dụng blockchain cho các ứng dụng nhận dạng kỹ thuật số và một số trong số này đã được vận hành trên quy mô lớn – ví dụ: một số chính phủ quốc gia đang chuyển toàn bộ kế hoạch nhận dạng của họ sang blockchain.

Danh tính kỹ thuật số dựa trên chuỗi khối được coi là đặc biệt hữu ích cho 11 tỷ người trên khắp thế giới mà không có bằng chứng nhận dạng – thường là do chi phí, độ phức tạp hoặc không thể truy cập. Việc thiếu bằng chứng nhận dạng sẽ khiến những người này không thể vào được các cơ sở quan trọng như ngân hàng. Tuy nhiên, sự bùng nổ sử dụng điện thoại di động cung cấp một lộ trình cho sự phát triển của các giải pháp nhận dạng dựa trên blockchain miễn phí, đơn giản hơn.

Đọc thêm:  What are bits?

Điều quan trọng, công nghệ blockchain cũng an toàn hơn rất nhiều so với các công nghệ nhận dạng kỹ thuật số thường được sử dụng ngày nay. Mặc dù hiện nay việc tạo danh tính trực tuyến cực kỳ dễ dàng, nhưng các giải pháp nhận dạng dựa trên blockchain cho phép bạn tin tưởng tuyệt đối vào tính hợp lệ của danh tính vì bản chất bất biến của lưu trữ hồ sơ dựa trên blockchain.

Digital Identity

Information used by a person or entity to identify themselves to a computer or network.

What Is a Digital Identity?

There are several types of digital identity already in widespread use. The most obvious of these is government identification, which is used for purposes including access to banking, corporate registration, and, of course, for surveillance purposes.

Identification systems also exist for customers to transact online, log in to digital services, and to prove their identity to organisations such as employers.

Traditional identity systems tend to suffer from a number of common problems. They can be inaccessible (often by design,) insecure and at high risk of attack, very easy to defraud, and extremely fragmented.

Blockchain technology can be used to solve many of these problems. There are deep experiments currently being conducted into the use of blockchain for digital identity applications, and some of these are already in operation at scale — for example, a number of national governments are moving their entire identity schemes on to blockchains.

Blockchain-based digital identities are seen as particularly useful for the 11 billion people around the world with no proof of identity — often because of cost, complexity or inaccessibility. A lack of proof of identity locks these people out of crucial facilities such as banking. However, the explosion in use of mobile phones provides a route for the development of simpler, free blockchain-based identity solutions.

Đọc thêm:  What Is a Pre-Mine?

Crucially, blockchain technology is also vastly more secure than the digital identity technologies generally being used today. While it is currently extremely easy to forge an identity online, blockchain-based identity solutions allow for absolute confidence in the validity of an identity because of the immutable nature of blockchain-based recordkeeping.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts