What Is a Distributed Denial of Service (DDoS) Attack?

[QC]

Mục lục

Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS)

Một kẻ xấu cố gắng làm gián đoạn hoạt động của một ứng dụng, máy chủ hoặc mạng bằng cách làm ngập nó với lưu lượng truy cập.

Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) là gì?

Các cuộc tấn công DDoS là một trong những hình thức tấn công mạng phổ biến nhất. Họ thường sử dụng mạng (botnet) của các thiết bị (bot) đã bị xâm nhập bởi phần mềm độc hại – đặt chúng dưới sự kiểm soát của kẻ xấu.

Kẻ tấn công hướng dẫn mọi bot gửi một số lượng lớn các yêu cầu đến mục tiêu, với ý định áp đảo mạng. Tại thời điểm này, dịch vụ thông thường bị từ chối đối với lưu lượng truy cập hợp pháp … do đó có tên.

Các sàn giao dịch tiền điện tử đã trở thành mục tiêu phổ biến cho các cuộc tấn công DDoS. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì những kẻ xấu có xu hướng tập trung vào các doanh nghiệp nổi tiếng và nhận thức ngày càng cao về tiền điện tử đã đưa các sàn giao dịch trở thành tâm điểm chú ý.

Đầu năm 2020, hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã bị tấn công DDoS ngoại tuyến trong vòng 24 giờ. Đối với các sàn giao dịch, rủi ro là rõ ràng: các cuộc tấn công DDoS thành công có nghĩa là người dùng không thể giao dịch cho đến khi họ trực tuyến trở lại.

Số lượng cao các cuộc tấn công DDoS thành công trên các sàn giao dịch tiền điện tử và các trang web tiền điện tử khác là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn. Để đạt được sự chấp nhận hàng loạt, tiền điện tử cần phải đáng tin cậy. Người tiêu dùng cần biết rằng họ sẽ có thể truy cập tiền của mình và giao dịch với sự thoải mái và yên tâm giống như cảm giác khi sử dụng ngân hàng. Nếu các sàn giao dịch và các trang web tương tự trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công DDoS, người tiêu dùng có thể lo ngại một cách hợp lý về sự ổn định của toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Đọc thêm:  What is a bag?

Distributed Denial of Service (DDoS) Attack

An attempt by a bad actor to disrupt the operation of an application, server or network by flooding it with traffic.

What Is a Distributed Denial of Service (DDoS) Attack?

DDoS attacks are among the most common forms of cyberattack. They often make use of networks (botnets) of devices (bots) that have been compromised by malware — placing them under the control of the bad actor.

The attacker instructs every bot to send huge numbers of requests to the target, with the intention of overwhelming the network. At this point, normal service is denied to legitimate traffic… hence the name.

Crypto exchanges have become common targets for DDoS attacks. This isn’t surprising, as bad actors tend to focus on high-profile businesses, and rising awareness of cryptocurrencies has put exchanges firmly in the spotlight.

Early in 2020, two major crypto exchanges were taken offline by DDoS attacks in the space of 24 hours. For exchanges, the risks are obvious: successful DDoS attacks mean that users cannot transact until they are brought back online.

The high number of successful DDoS attacks on crypto exchanges and other crypto sites is indicative of a more significant problem. In order to achieve mass adoption, cryptocurrencies need to be trustworthy. Consumers need to know that they will be able to access their funds and transact with the same ease and reassurance that they feel when using a bank. If exchanges and similar sites have fallen victim to DDoS attacks, consumers may reasonably be concerned about the stability of the cryptocurrency industry as a whole.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts