What Is a Fiat-Pegged Cryptocurrency?

[QC]

Mục lục
Tiền điện tử được chốt trên Fiat
Còn được gọi là “tiền điện tử được chốt”, nó là một loại tiền xu, mã thông báo hoặc tài sản được phát hành trên một chuỗi khối được liên kết với một loại tiền tệ do chính phủ hoặc ngân hàng phát hành. Mỗi loại tiền điện tử được chốt được đảm bảo luôn có một giá trị tiền mặt cụ thể trong dự trữ.

Fiat-Pegged Cryptocurrency

Also known as “pegged cryptocurrency,” it is a coin, token or asset issued on a blockchain that is linked to a government- or bank-issued currency. Each pegged cryptocurrency is guaranteed to have a specific cash value in reserves at all times.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts