What Is a Fish?

[QC]

Mục lục
Cá, hay còn gọi là cá tuế, là một người nắm giữ một lượng không đáng kể tiền điện tử, thường là theo ý của những con cá voi, những kẻ di chuyển thị trường lên xuống. * xem Cá heo và Cá voi.

Fish

A fish, or minnow, is someone who holds insignificant amounts of cryptocurrencies, often at the mercy of whales who move the market up and down. *see Dolphin and Whale.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts