What Is a Fork (Software)?

[QC]

Mục lục
Fork (Phần mềm)
Một fork phần mềm, còn được gọi là một đợt fork dự án, là khi các nhà phát triển lấy công nghệ (mã nguồn) từ một dự án phần mềm hiện có và sửa đổi nó để tạo ra một dự án mới. Một ví dụ là Litecoin, là một fork phần mềm của Bitcoin.

Fork (Software)

A software fork, also known as a project fork, is when developers take the technology (source code) from one existing software project and modify it to create a new project. An example is Litecoin, which was a software fork of Bitcoin.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts