What Is a Full Node?

[QC]

Mục lục
Nút đầy đủ
Các nút tải xuống toàn bộ lịch sử của blockchain để tuân thủ và thực thi các quy tắc của nó.

Full Node

Nodes that download a blockchain’s entire history in order to observe and enforce its rules.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts