What Is a Graphical Processing Unit (GPU)?

[QC]

Mục lục
Bộ xử lý đồ họa (GPU)
Thường được gọi là card đồ họa, nó là một chip máy tính tạo ra hình ảnh 3D trên máy tính, nhưng hóa ra lại hoạt động hiệu quả để khai thác tiền điện tử.

Graphical Processing Unit (GPU)

More commonly known as a graphics card, it is a computer chip that creates 3D images on computers, but has turned out to be efficient for mining cryptocurrencies.

 

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts