What Is a Halving?

[QC]

Mục lục

Giảm một nửa

Một sự kiện trong đó tổng phần thưởng trên mỗi khối được xác nhận giảm đi một nửa.

Giảm một nửa là gì?

Giảm một nửa (hoặc giảm một nửa) là một sự kiện blockchain giảm phát trong đó các khoản trợ cấp hoặc phần thưởng khối nhận được để xác thực các giao dịch giảm đi một nửa. Điều quan trọng theo nghĩa là nó làm giảm tốc độ cung cấp vào lưu thông ngay lập tức, và do đó làm tăng sự khan hiếm bằng cách đưa ngày càng ít đơn vị tiền / mã thông báo ra đời.

Các sự kiện này được lập trình trực tiếp vào mã và được thông báo trước. Ví dụ: phần thưởng Bitcoin được lập trình để giảm khoảng bốn năm một lần. Phần thưởng khối hiện là 6,25 BTC mỗi khối (900 BTC hàng ngày), giảm từ 12,5 BTC (1800 BTC) kể từ Quý 2 năm 20. Phần thưởng sẽ tiếp tục giảm bốn năm một lần như vậy, cho đến khi Bitcoin cuối cùng được khai thác vào khoảng năm 2140.

Halvening có thêm lợi ích là làm cho lịch trình phát thải dễ dự đoán hơn, vì thời gian luân chuyển có thể được ước tính tại bất kỳ thời điểm nào. Điều này có thể cho phép xác định giá trị mã thông báo một cách chính xác. Đó là một đặc điểm thiết kế của gần như tất cả các loại tiền điện tử không được khai thác trước khiến phần thưởng đặt cược hoặc khai thác giảm dần theo thời gian. Các dự án mới thường được thiết kế để chỉ mang lại nguồn cung khả thi tối thiểu cần thiết khi ra mắt vào lưu thông, nhằm tăng giá trị ban đầu của nó ..

Đọc thêm:  What Is Oversold?

Lần giảm một nửa của Bitcoin vào năm 2020 là lần thứ ba, sau các đợt giảm khai thác vào năm 2016 và 2012. Mỗi lần giảm một nửa đều theo sau một đợt tăng giá mạnh do sự khan hiếm gia tăng và nguồn cung từ các thợ đào bị thắt chặt. Các đợt giảm một nửa đáng chú ý khác bao gồm altcoin Bitcoin Cash và Litecoin.

Đợt giảm giá Bitcoin tiếp theo được lên kế hoạch vào tháng 3 năm 2024 và sẽ chứng kiến ​​phần thưởng khai thác giảm xuống chỉ còn 3,125 BTC mỗi khối.

Halving

An event in which the total rewards per confirmed block halves.

What Is a Halving?

A halvening (or halving) is a deflationary blockchain event where block subsidies or rewards received for validating transactions decrease by half. It is significant in the sense that it reduces the rate of supply coming into circulation at every instant, and thus increases the scarcity by bringing fewer and fewer units of coins/tokens into existence.

These events are programmed directly into the code and made known in advance. For instance, Bitcoin rewards are programmed to decrease approximately every four years. Block rewards are currently 6.25 BTCs per block (900 BTCs daily), down from 12.5 BTCs (1800 BTCs) since 2Q20. The rewards will continue to decrease every four years like this, until the last Bitcoin is mined in approximately 2140.

Halvenings have the added benefit of making the emission schedule more predictable, as the circulating time can be estimated at any point in time. This can allow the determination of token valuation with accuracy. It’s a design feature of nearly all cryptocurrencies that are not pre-mined that the staking or mining rewards decrease over time. New projects are often designed to bring only the minimum viable supply required at launch into circulation, in order to increase its initial value..

Đọc thêm:  Central Bank Digital Currency

Bitcoin’s 2020 halving was its third, following the mining reductions in 2016 and 2012. Each halving was followed by a strong price increase due to increased scarcity and a tightening of supply from miners. Other notable halvings include that of altcoins Bitcoin Cash and Litecoin.

The next Bitcoin halvening is scheduled for March 2024 and will see mining rewards fall to a mere 3.125 BTC per block.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts