What Is a Hash Function?

[QC]

Mục lục
Hàm băm
Bất kỳ chức năng nào được sử dụng để ánh xạ dữ liệu có kích thước tùy ý thành dữ liệu có kích thước cố định.
* xem Hàm băm mật mã.

Hash Function

Any function used to map data of arbitrary size to data of a fixed size.

*see Cryptographic Hash Function.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts