What Is a Hash?

[QC]

Mục lục
Băm
Hành động thực hiện một hàm băm trên dữ liệu đầu vào có kích thước tùy ý, với đầu ra có độ dài cố định trông ngẫu nhiên và từ đó không có dữ liệu nào có thể được khôi phục nếu không có mật mã. Một thuộc tính quan trọng của hàm băm là đầu ra của việc băm một tài liệu cụ thể sẽ luôn giống nhau khi sử dụng cùng một thuật toán.

Hash

The act of performing a hash function on input data of arbitrary size, with an output of fixed length that looks random and from which no data can be recovered without a cipher. An important property of a hash is that the output of hashing a particular document will always be the same when using the same algorithm.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts