What Is a Hash?

[QC]

Mục lục
Băm
Hành động thực hiện một hàm băm trên dữ liệu đầu vào có kích thước tùy ý, với đầu ra có độ dài cố định trông ngẫu nhiên và từ đó không có dữ liệu nào có thể được khôi phục nếu không có mật mã. Một thuộc tính quan trọng của hàm băm là đầu ra của việc băm một tài liệu cụ thể sẽ luôn giống nhau khi sử dụng cùng một thuật toán.

Hash

The act of performing a hash function on input data of arbitrary size, with an output of fixed length that looks random and from which no data can be recovered without a cipher. An important property of a hash is that the output of hashing a particular document will always be the same when using the same algorithm.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts